ม.เกษตรจัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ COVID-19

ม.เกษตรจัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ COVID-19
22 พฤษภาคม 2563
303

ม.เกษตรจัด เสวนาออนไลน์ ปั้นยุทธศาสตร์รับ COVID-19

ภารกิจที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม้จะอยู่ในช่วง covid 19 แม้จะมีนโยบายในการ lock down ประเทศ คือการเป็นสร้างสรรค์ด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้ มก. เป็นหลักแห่งหนึ่งในการสนับสนุนประเทศ และสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ มก. ได้ เร่งดำเนินแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจาก สถานการณ์ covid 19 ผมจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมเพื่อ สนทนาหารือ แลกเปลี่ยน ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในระยะใกล้ๆนี้ ครับ

1. วันที่ 28 พ.ค.นี้ เวลา 13.30-16.00 น. ม.เกษตรศาสตร์ เสวนาออนไลน์ เรื่อง ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่ง covid 19 ซึ่งจะได้ฟังและร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรทั้งการกำหนดนโยบายภาครัฐ ภาควิชาการ ผู้นำเกษตร เกษตรกรนวัตกรรม innovative agriculturist เพื่อ ให้ไทยพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ในการพัฒนาประเทศบนฐานเศรษฐกิจขีวภาพ

2. วันที่1 มิ.ย. 63 ม.เกษตรศาสตร์ จัดประชุม KU online dialogue on challenges in higher education coping with covid 19 ซึ่งเป็นการสนทนาหารือร่วมนานาชาติ เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในระหว่าง covid 19 และแนวทาง และรูปแบบของมหาวิทยาลัยที่จะต้องปรับเปลี่ยนแปลงภายหลัง covid 19

ทั้งสอง dialogues นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา the best practices รวมทั้งสร้างพลังความเข้มแข็งเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ขอเรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียน เพื่อร่วม แชร์ แนวปฎิบัติและแนวคิด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงสร้างความสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการศึกษาและวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่องและ เป็นพลังหนึ่งที่สำคัญในการร่วมเคียงข้างชาวไทยในการสร้างคนและสร้างชาติครับ

ขอบคุณที่มา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 

159013950771

159013950740

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง