ประกาศภัยแล้ง 27 จังหวัด เดือดร้อนแล้ว 7,545 หมู่บ้าน

ประกาศภัยแล้ง 27 จังหวัด เดือดร้อนแล้ว 7,545 หมู่บ้าน
22 พฤษภาคม 2563
235

ปภ.รายงานยังคงมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 27 จังหวัด เดือดร้อน 7,545 หมู่บ้าน ระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (22 พ.ค. 63) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 27 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้บูรณาการทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัย ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น การขุดบ่อน้ำบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล การจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน (22 พ.ค. 63) มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด 165 อำเภอ 877 ตำบล 5 เทศบาล 7,545 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดยุติการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ และกาฬสินธุ์ ทำให้มีจังหวัดที่ยังคง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวม 27 จังหวัด 160 อำเภอ 862 ตำบล 5 เทศบาล 7,444 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้

ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก รวม 44 อำเภอ 226 ตำบล 1,866 หมู่บ้าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และศรีสะเกษ รวม 73 อำเภอ 425 ตำบล 2 เทศบาล 3,933 หมู่บ้าน

ภาคกลางและภาคตะวันออก 9 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี และชลบุรี รวม 42 อำเภอ 200 ตำบล 2 เทศบาล 1,587 หมู่บ้าน/ชุมชน
ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สงขลา รวม 1 อำเภอ 11 ตำบล 1 เทศบาล 58 หมู่บ้าน/ชุมชน

ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยระดมสรรพกำลัง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงของพื้นที่ ทั้งการสูบส่งน้ำ การขุดบ่อน้ำตื้น การขุดบ่อน้ำบาดาล การเป่าล้างบ่อบาดาล และจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้ง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเกษตรกรให้ปรับวิถีทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: