ยอดพุ่ง 'ฝึกอาชีพออนไลน์' ช่วงหยุดอยู่บ้าน

ยอดพุ่ง 'ฝึกอาชีพออนไลน์' ช่วงหยุดอยู่บ้าน
22 พฤษภาคม 2563
269

เรียนรู้อาชีพเสริม ยอดพุ่ง "ฝึกอาชีพออนไลน์" ช่วงหยุดอยู่บ้าน

จากมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป (New Normal) ซึ่งร่วมทั้งการเรียนรู้ การฝึกทักษะต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้น

กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยยอดประชาชนที่เข้า ฝึกอาชีพผ่านทางออนไลน์ ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ช่วงอยู่บ้านพบว่า มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนครั้ง

อาทิ
- ภาษาอังกฤษ 27,188 ครั้ง
- ช่างเครื่องปรับอากาศ 13,062 ครั้ง
- ภาษาเกาหลี 10,378 ครั้ง
- ภาษาญี่ปุ่น 10,222 ครั้ง
- การประกอบอาหารไทย 8,828 ครั้ง
- ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7,761 ครั้ง
- ช่างซ่อมรถยนต์ 7,022 ครั้ง
- ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6,437 ครั้ง
- การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊ก และไมโคร-คอมพิวเตอร์ 5,850 ครั้ง
- อาชีพอิสระ 5,053 ครั้ง
- ช่างซ่อมโทรทัศน์ 2,263 ครั้ง

ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น สถานประกอบกิจการหลายแห่งกำลังเตรียมกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ว่างงานที่เข้ามาเรียนรู้ฝึกอาชีพออนไน์ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสมัครงาน และปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าฝึกอาชีพออนไลน์ได้ที่ www.dsd.go.th  คลิกเลือก “ฝึกทักษะออนไลน์” (Online Training)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035

ที่มา - เพจไทยคู่ฟ้า

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: