'ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์' ดอดเก็บหุ้น MK เพิ่ม 4.7%

'ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์' ดอดเก็บหุ้น MK เพิ่ม 4.7%
22 พฤษภาคม 2563
397

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด แจ้งซื้อหุ้น "มั่นคงเคหะการ" เข้าพอร์ตเพิ่มจำนวน 51,385,420 หุ้น หรือคิดเป็น 4.7%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งพบว่ามีรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK โดยบริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหลักทรัพย์ที่ได้มามีจำนวน 51,385,420 หุ้น หรือคิดเป็น 4.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มมีจำนวน 54,879,060 หุ้น หรือคิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง