‘เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์’ ที่ยังคาใจ ‘เกษตรกร’ ทำผิดถึงติดคุก!?

‘เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์’ ที่ยังคาใจ ‘เกษตรกร’ ทำผิดถึงติดคุก!?
21 พฤษภาคม 2563
99,418

ไขข้อข้องใจ รับเงิน “เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์” ถึงวิธีการ และข้อกำหนดต่างๆ ของ “เกษตรกร” ที่ทำผิดมีสิทธิ์ติดคุกหรือไม่

มาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จากผลกระทบของโควิด-19 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น มีการคาดการณ์ว่า การโอนเงินทั้ง 2 รอบนั้นจะได้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีหลายๆ คำถามที่ยังคาใจเกษตรกรหลายคนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี ธ.ก.ส. ที่เปิดไว้ แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวนานแล้วจะต้องทำอย่างไร หรือการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยาต้องทำอย่างไร กระทั่งหลักฐานสำคัญในการรับเงินต้องใช้หรือไม่ และความเสี่ยงในการรับเงินที่ทำให้เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์มีความเสี่ยงถึงขั้นนอนคุกคืออะไร

159006170625

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว หากเกษตรกรผ่านหลักเกณฑ์ระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ แต่หากเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร ก็สามารถเข้าไปดำเนินการออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ มาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19 หรือ คลิกที่นี่ หรือ หน่วยงานส่วนภูมิภาค อาทิ เกษตรอำเภอ ประมงจังหวัด/อำเภอ, ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ, หม่อนไหมภูมิภาค, กยท.ภูมิภาค, กษ.จังหวัด, อ้อย ภูมิภาค และ ยาสูบ โดยหน่วยงานจะบันทึกข้อมูลในระบบ และทำการตรวจสอบต่อไป

โดยการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ระบบจะทำการจ่ายเงินเป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ สอบถามที่โทร. 0 2555 0555

ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว่าเป็น เกษตรกร สามารถได้รับสิทธิ์ในส่วนนึ้ หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการ ของกระทรวงเกษตรฯ หรือในกรณีที่ คนในครอบครัวประกอบอาชีพต่างกัน แต่มีชื่อในระบบทะเบียนเกษตรกรเหมือนกัน ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาไม่ต่างกัน โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการ ไทยไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

159006175394

ส่วนขั้นตอน เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์ การรับเงินนั้น หากเกษตรกรได้แจ้งหมายเลข บัญชีธนาคาร ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร ของ ธ.ก.ส. แล้ว และได้รับสิทธิ์การเยียวยาเกษตรกร ก็ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งเงินเยียวยาจะโอนเข้าสู่ บัญชีนั้นโดยอัตโนมัติ

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์นี้แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นๆ เช่น ชดเชยภัยแล้ง หรือชดเชยรายได้ ตามเงือนไขที่กำหนดเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำสิ่งที่เกษตรกรจะต้องพึงระลึกไว้เสมอในการลงทะเบียนรับเงินเยีวยานั้น การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นความผิดทางอาญา ตามมาตรา 137 และ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

159006179450

ที่สำคัญ เกษตรกรจะต้องไม่ลืมว่า สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อ

1. เสียชีวิต

2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ

3. แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร

4. แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

5. ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สำหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง