‘เรียนออนไลน์’ อย่าง 'นิวซีแลนด์' ประเทศที่มีนวัตกรรมการศึกษาดีที่สุดในโลก

‘เรียนออนไลน์’ อย่าง 'นิวซีแลนด์' ประเทศที่มีนวัตกรรมการศึกษาดีที่สุดในโลก
1 มิถุนายน 2563 | โดย ทีมกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ออนไลน์
1,514

สร้างแหล่งข้อมูล สำหรับเข้าใจในการเรียนออนไลน์ การจัดการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนรู้ จัดตารางเรียนให้สมดุล สร้างแรงกระตุ้นให้การเรียนไม่น่าเบื่อ คือ ใจความสำคัญของจัดการเรียนออนไลน์นิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 รัฐบาลฟินแลนด์จะประกาศให้โรงเรียนเกรด 1-9 (ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปีที่สาม) กลับมาเปิดเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม โรงเรียนจะกลับมามีการเรียนการสอนครั้งแรกในรอบหลายเดือน

โดยรัฐบาลให้เหตุผลของการกลับมาเปิดเรียน คือ สถานการณ์การระบาดที่เปลี่ยนไป การปิดโรงเรียนไม่มีความจำเป็นแล้ว จึงต้องยกเลิกมาตรการที่กระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก เรื่องที่เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะความจำเป็นที่เด็กต้องมีพัฒนาการทางสังคมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอธิบายว่า กลุ่มเด็กไม่มีผลให้การระบาดแพร่หลายมาก คือ เด็กแพร่เชื้อน้อยกว่ากลุ่มอื่น ความเสี่ยงต่ำถ้าจะเปิดโรงเรียน

อีกส่วนหนึ่งที่อาจเป็นเหตุผลที่รัฐบาลจะเปิดโรงเรียน เพราะกลัวเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กกลุ่มที่ใส่ใจเรียน กับไม่ใส่ใจเรียนว่าจะห่างขึ้นไปอีก รวมทั้งรัฐบาลกลัวเรื่องที่เด็กไม่มีอาหารกลางวันทานที่บ้าน และความรุนแรงในบ้าน

ภาพรวมของนโยบายด้านการศึกษาช่วงระหว่างโรคโควิด-19 ระบาดของประเทศนิวซีแลนด์นั้นยิ่งตอกย้ำว่าทำไมนิวซีแลนด์ ถึงเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาคุณภาพดีที่สุดในโลก 

แต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์จะประกาศให้มีเปิดโรงเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน ตั้งแต่เกรด 1-9 แล้ว เหตุผลหลักๆ คือเด็กเล็กที่อายุน้อยไม่สามารถอยู่บ้านเพียงลำพังได้ จึงต้องเปิดโรงเรียนให้พื้นที่แก่พวกเขา แต่ระดับที่โตกว่านั้น ยังต้องรอนโยบายที่แน่ชัดอีกครั้ง ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงถูกนำมาใช้กับกลุ่มเด็กเรียนที่อายุมากกว่า 15 ปี "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนดูระบบการศึกษาออนไลน์ของนิวซีแลนด์ หรือที่เรียกว่า Distance learning นั้นมีการจัดการอย่างไร 

  • สร้างแหล่งข้อมูล สำหรับเข้าใจในการเรียนออนไลน์ 

ก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 นั้น ระบบการเรียนออนไลน์ของนิวซีแลนด์ก็มีอยู่มาก่อนแล้วเช่นกัน แต่เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากมีนโยบายเกี่ยวกับการเรียนในช่วงโคโรน่าไวรัส กระทรวงศึกษาจึงเปิดเว็บไซต์ขึ้นมา 3 เว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สอนในการเรียนที่บ้าน 

ทั้ง 3 เว็บไซต์ถูกพัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งกระทรวงศึกษา ผู้ประสานงานความต้องการด้านการศึกษาพิเศษองค์กร SENCO และผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 

159005518893

  • เว็บไซต์กลาง Learning from Home 

คือ เว็บไซต์ในการให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ โดยภายในหลักๆ จะมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง คำแนะนำสำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียน คำแนะนำส่วนกลางของการศึกษาสำหรับเผ่าเมารี (ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะนิวซีแลนด์) และ ประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ของแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ รวมถึงยังมีบทเรียนที่น่าแนะนำสำหรับเด็กช่วงอายุต่างๆ 

  

159005525427

  

  • เว็บไซต์Ki te Ao Mārama 

เว็บไซต์ในการให้คำแนะนำเรื่องการเรียนสำหรับ เผ่าเมารี (ชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะนิวซีแลนด์) ที่เป็นภาษาพื้นถิ่น

159005530423

  • เว็บไซต์ทำความเข้าใจโปรแกรมTalanoa Ako for Pacific families.

Talanoa Ako for Pacific families. คือโปรแกรมในเรียนทางไกลเพื่อการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในเขตแปซิฟิก ผ่านทางรายการวิทยุ Talanoa Ako และแอพมือถือ 

Talanoa Ako (เดิมชื่อ Pacific PowerUP) เป็นโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้ปกครองในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงถูกพัฒนาต่อสำหรับใช้ในการเรียนของเด็กและผู้ปกครองเขตแปซิฟิก แอพมือถือ Talanoa Ako จะเปิดให้บริการในปลายเดือนพฤษภาคม สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS

โดยรายการวิทยุ Talanoa Ako จะมีการจัดการเรียนแบ่งเป็น 9 ภูมิภาค 9 คลื่นวิทยุ 

 159005540676

หน้าที่หลักของ เว็บไซต์  Talanoa Ako for Pacific families.  คือการแจกแจงตารางเรียนและทำความเข้าใจของการเรียนในโปรแกรม Talanoa Ako for Pacific families. 

159005542081

  • การจัดการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสำหรับเรียนรู้ 

กระทรวงการศึกษาได้ทำฐานข้อมูลการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ รวมถึงจัดส่งและจัดตั้งคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยที่ผ่านมา ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 การเรียนออนไลน์ผ่านการออกอากาศทางทีวีและการสตรีมสดมีผู้ชม มากถึง 3,030,310 ครั้ง มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเสร็จสมบูรณ์หรือกำลังดำเนินการอยู่ 31,409 รายการ มีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (แล็บท็อปและ Chromebooks) ไปแล้ว 19,735 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ถูกเบิกออกภายใต้นามโรงเรียนเอง 16,020 เครื่อง  

159005551695

นอกจากนี้ นิวซีแลนด์เตรียมชุดการเรียนรู้พื้นฐานให้นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือออนไลน์ และชุดการเรียนรู้ (สื่อแห้ง) เพื่อให้นักเรียนทุกคนทั้งที่สามารถเข้าถึงและไม่สามารถเข้าถึงระบบเรียนออนไลน์สามารถใช้เรียนรู้ได้

 

  • จัดตารางเรียนให้สมดุล สร้างแรงกระตุ้นให้การเรียนไม่น่าเบื่อ 

การเรียนการสอนทางไกลนั้นจะเน้นที่ช่องโทรทัศน์ 2 ช่องเป็นหลักคือ ช่อง Papa Kāinga TV ทีวีฟรีเพื่ออากาศบน TVNZ ช่อง 2 + 1และTVNZ OnDemand และ Sky ช่อง 502

ตารางเรียนของการเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษานิวซีแลนด์ปรับให้มีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยที่ต่างกันออกไป โดยมีการให้คำแนะนำทั้งผู้ปกครองและคุณครู โดยในแต่ละสัปดาห์จะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนของสัปดาห์ที่จะถึงเพื่อให้คุณครูผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ โดยแต่ละช่วงเวลาจะมีจุดประสงค์ของวิชาบอกไว้ และ การเรียนจะเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 14.35 . เท่านั้น 

 

159005557182

 

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอนในแต่ละวิชาอีกด้วย เช่น ครู Monique Cox-Timmer มาจากโรงเรียน Papatoetoe West และความพิเศษคือมีการเชิญแขกรับเชิญผู้มีความสามารถด้านต่างๆ มาอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นๆ ด้วย เช่น Chris Clay นักการศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษา หรือ Suzy Cato คุณครูและพิธีกรรายการสำหรับเด็กก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญสำหรับการสอนบางวิชา

 

159005558285

159005559133

ถึงแม้การเรียนออนไลน์ของนิวซีแลนด์ในช่วงโควิด-19 กำลังจะมีแผนยุบลงเพราะสถานการณ์การติดเชื้อลดลง แต่ก็ถือว่าภาพรวมของระบบการเรียนออนไลน์แกนกลางที่เกิดขึ้นมีมาตรฐานและเอื้อให้เด็กทุกกลุ่มเข้าถึง ยังคงความเป็นที่หนึ่งของวงการศึกษาโลกได้อย่างดีเยี่ยม 

ที่มา : education.govt.nz , learningfromhome.govt.nz

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง