เช็คเงินเยียวยานักกีฬาอาชีพ 13 ประเภท จ่ายเท่าไหร่ กี่เดือน ได้ตอนไหน

เช็คเงินเยียวยานักกีฬาอาชีพ 13 ประเภท จ่ายเท่าไหร่ กี่เดือน ได้ตอนไหน
21 พฤษภาคม 2563
3,025

ความคืบหน้า ตรวจสอบเยียวยานักกีฬาอาชีพ 13 ประเภท จ่ายเท่าไหร่ กี่เดือน ได้ตอนไหน


(21 พ.ค. 2563) ภายหลังจากที่คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม กลุ่มนักกีฬา ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาฯ เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพอิสระ

ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ได้พิจารณางบประมาณจำนวนกว่า 182 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มกีฬาอาชีพ 13 ชนิด ดังนี้

1.แบดมินตัน
2. โบว์ลิ่ง
3.ฟุตบอล
4. กอล์ฟ
5. สนุกเกอร์
6. เทนนิส
7. ตะกร้อ
8. วอลเลย์บอล
9. บาสเกตบอล
10. เทเบิลเทนนิส
11. กีฬาแข่งรถยนต์
12. แข่งรถจักรยานยนต์
13. มวยไทย

โดยผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. นักกีฬาอาชีพ 2. บุคลากรกีฬาอาชีพ 3. สมาคมกีฬาอาชีพ 4. สโมสรกีฬาอาชีพ 5. ผู้จัดการแข่งขัน

สำหรับกีฬามวย คณะกรรมการกีฬามวย ได้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือเยียวยาบุคคลในวงการกีฬามวย ที่ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จำนวนกว่า 79 ล้านบาท ช่วยเหลือครอบคลุมทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่

1. นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้ฝึกสอน
3. ผู้ตัดสิน
4. หัวหน้าค่ายมวย
5. ผู้จัดการนักมวย
6. ผู้จัดรายการแข่งขัน
7. นายสนามมวย

ส่วนของสมาคม สโมสร จะได้รับเงินช่วยเหลือสมาคมหรือสโมสรละไม่เกิน 500,000 บาท และนักกีฬาจะได้รับคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

ลักษณะการจ่ายแบบครั้งเดียวรวมเป็นเงิน 15,000 บาท/คน ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะนำส่งรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยา ”เราไม่ทิ้งกัน” ที่มีการโอนเงินก่อนหน้านี้แล้ว

159003393372

ที่มา - การกีฬาแห่งประเทศไทย www.sat.or.th และเพจ ไทยคู่ฟ้า

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ฯ กลุ่มกีฬาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 182,200,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณที่กองทุนสนับสนุนมาก่อนหน้านั้น จำนวน 75,592,584 บาท และเห็นชอบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 106,607,416 บาท

159003386861

และ ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 3/2563 พิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ เยียวยา บุคคลในวงการกีฬามวยที่ลงขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป 2.ผู้ฝึกสอน 3.ผู้ตัดสิน 4.หัวหน้าค่ายมวย 5.ผู้จัดการนักมวย 6.ผู้จัดรายการแข่งขัน และ 7.นายสนามมวย ที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 79,150,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณจำนวน 25,642,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 53,508,000 บาท ต่อไป ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระเบียบให้ความช่วยเหลือฯ กำหนด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: