สื่อเรียนออนไลน์ยุคโควิดส่งถึงบ้าน

 สื่อเรียนออนไลน์ยุคโควิดส่งถึงบ้าน
21 พฤษภาคม 2563
749

ร.ร. สาธิตละอออุทิศ ม.สวนดุสิต พลิกวิกฤต สร้างโอกาสการเรียนรู้ จัดทำ "ปิ่นโตความรู้" แบบใหม่ สำหรับอนุบาล 1 เน้นการเรียนรู้แบบผสมผสาน Hybrid Learning System ด้วยทักษะการคิดเชิงบริหารทางสมอง (EF) จัดส่งถึงบ้านในเดือน พ.ค. นี้

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ ส่งผลให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียน หรือดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ จึงทำให้การใช้ชีวิตของผู้คน ถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีวิถีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม หรือเรียกว่า New Normal (ชีวิตวิถีใหม่) โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงพลิกวิกฤตและสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ “ปิ่นโตความรู้” แบบใหม่ๆสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 จากเดิมเน้นการเรียนการสอนในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว มาเป็นระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน Hybrid Learning System ขึ้น

158997522097

โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน 3 วิธีเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ประกอบด้วย การเรียนรู้ที่โรงเรียน (School-Based Learning) การเรียนที่บ้าน (Home-Based Learning) และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Technology-Based Learning)

ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวว่าโครงการละออพลัสเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างสื่อการสอน “ปิ่นโตความรู้” พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมสำหรับเด็กตามวัย ด้วยทักษะการคิดเชิงบริหารทางสมอง (EF) และใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด อาทิ สื่อหนังสือนิทาน เนื้อหาถูกเขียนโดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์ โดยศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ สื่อกิจกรรม การเรียนรู้เรื่องการล้างมือให้ปราศจากเชื้อโรค

158997522031

ในกิจกรรมนี้ ทางโรงเรียนได้จัดส่งผลิตภัณฑ์เจลล้างมือสูตรสำหรับเด็ก ซึ่งคิดค้นโดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตในห้องปฎิบัติการที่ได้มาตรฐาน GMP ณ วิทยาเขตสุพรรณ ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง สำหรับสื่อ การเรียน ปิ่นโตความรู้ นี้ จะนำส่งไปยังบ้านของเด็กทุกคน ในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์เป็นผู้ติดตามและประเมินผล

158997522039

      

ในการเตรียมพร้อมรองรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และถือเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และเราหวังว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 จะผ่านพ้นไปโดยเร็ว เพื่อให้เด็กได้มาโรงเรียนอีกครั้ง ในเร็ววันนี้

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง