เปิดเงื่อนไขขึ้นเงินรางวัล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ ที่ธนาคารออมสิน

เปิดเงื่อนไขขึ้นเงินรางวัล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ ที่ธนาคารออมสิน

เศรษฐีใหม่รู้ยัง! "ถูกหวย" ไปขึ้นเงินรางวัล "สลากกินแบ่งรัฐบาล" ที่ธนาคารออมสิน มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

สำหรับคนที่โชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือลอตเตอรี่ จะได้รับความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ยกเว้นรางวัลที่ 1 ต้องไปรับโดยตรงที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น

ล่าสุด วันนี้( 20 ..63)  "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" เปิดเผยว่า เพจเฟซบุ๊ก GSB Society ได้โพสต์ข้อความระบุว่า "ถูกลอตเตอรี่ แวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสิน ได้แล้วทุกสาขา สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
  2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน  รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัวรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  3. สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล

สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 . ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

1. จ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มมาขอขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น

2. บัญชีเงินฝาก และบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอรับขึ้นเงินรางวัล ที่นำมาแสดงต้องเป็นคนเดียวกัน

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก .. 2546 .4)

2. ต้องมีบัญชีประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน  (กรณีการฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินข้ามเขต ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติ)

 

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

     • สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท 

(หรือ ร้อยละ 0.5)

     • สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล 

2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล 

158997455885

ที่มา : GSB Society