'ธรรมนัส' เล็งพักหนี้ อ.ต.ก. วงเงิน 2,000 ล้าน พร้อมปัดซ้ำรอย 'การบินไทย'

'ธรรมนัส' เล็งพักหนี้ อ.ต.ก. วงเงิน 2,000 ล้าน พร้อมปัดซ้ำรอย 'การบินไทย'
21 พฤษภาคม 2563
295

"ธรรมนัส" สะสางชำหนี้เก่า อ.ต.ก. กว่า 2,000 ล้าน ชี้เกิดจากโครงการรัฐ เล็งหยุดพัก เปลียนเป็นทุนประเดิม เสริมสภาพคล่อง พร้อมเชื่อมกองทุนหมู่บ้านทำ มินิ อ.ต.ก. 2 หมื่นร้านค้าประจำตำบล

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาขาดทุนสะสม รวม 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้ไม่เสนอของบประมาณได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง ทำให้ปัจจุบันไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการขาดทุนดังกล่าว พบว่าส่วนใหญ่เป็นหนี้ตามโครงการรัฐบาล ที่เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แยกเป็นหนี้ที่มีภาระผูกพัน1,600 ล้านบาท และหนี้ต้องส่งคืนคลัง 800 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้อ.ต.ก. มีสภาพคล่องและสามารถบริหารจัดการได้ต่อไป อ.ต.ก.จึงมีแผนจะหยุดพักชำระหนี้ดังกล่าวเอาไว้ก่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละราย ที่ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวงการคลัง ที่อ.ต.ก. ค้างชำระจากหนี้ตามมติ นโยบายรัฐ 600 ล้านบาท ในส่วนนี้ จะเจรจาให้สำนักงานประมาณเปลี่ยนเป็นทุนประเดิมให้กับ อ.ต.ก. แทน นอกจากนี้ยังมีหนี้ตามโครงการของรัฐ ที่อ.ต.ก. ต้องส่งเงินคืนคลัง ก็จะขอพักชำระไปก่อน เป็นต้น

“เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า หนี้ที่มีอยู่บางส่วนค้างชำระมานานมากตั้งแต่ปี2519 และเป็นหน้ที่อ.ต.ก. ต้องดำเนินการตามมติครม. เช่น ซื้อปุ๋ย รับจำนำสินค้า ไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากการดำเนินงานของ อ.ตงก. เอง ดังนั้น ทั้งหมดอ.ต.ก. ต้องสะสางแจงบัญชีหนี้ทั้งหมดเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ให้แล้วภายใน 2-3 เดือนนี้ เพื่อที่จะขอตั้งงบประมาณปี 64 ได้”

158997256391

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า หนี้ของ อ.ต.ก. ที่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการของภาครัฐ จะต่างจากหนี้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน ) ที่เกิดจากการบริหารของการบินไทยเอง อีกทั้งทุกวันนี้ อ.ต.ก. ยังมีรายได้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องจัดการหรือนำเข้าสู่แผนฟื้นฟู แต่ต้องจัดการหนี้ที่มีอยู่ก่อน อาจจะใช้การยืด หนี้ออกไป หยุดชำระก่อน เพื่อที่ อ.ต.ก. จะนำเงินเหล่านี้ไปบริหารจัดการ หรือมีสภาพคล่องมากขึ้น

ทั้งนี้หากพิจารณารายได้ที่มาจากการบริหารงานของ อ.ต.ก. จริงๆ จะพบว่า ยังมีกำไร เช่นการจำหน่ายสินค้าให้กับเรือนจำ ในปีที่ผ่านมา มูลค่า 80 ล้านบาท มีกำไร 3 % ในปีนี้ที่ขายได้ตลอดทั้งปี คาดว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้น และยังจะขยายโครงการจำหน่ายสินค้าให้กับโรงเรียน โรงพยาบาล อีกด้วย

158997260094

รวมทั้ง ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อเชื่อมโครงการมินิ อ.ต.ก. กับร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านทุกตำบล กว่า 2 หมื่นร้านค้าประจำตำบล โดยจะนำสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่าย ในส่วนนี้จะจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาบริหารงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา ซึ่งจะดูผลประโยชน์ที่เสนอให้อ.ต.ก.มากที่สุดเป็นหลัก อาจจะเป็นนิติบุคลลเพียงรายเดียวเพื่อบริหารทั้งหมด หรือ การแบ่งพื้นที่บริหาร ซึ่งจะสรุปผลในเร็วๆนี้

“ผมหวังไว้มากว่าโครงการมินิอ.ต.ก. ที่เชื่อมกับกองทุนหมู่บ้านนี้จะประสบผลสำเร็จ และทำกำไรให้กับ อ.ต.ก. เพื่อผลักดันให้ อ.ต.ก. อยู่ได้ด้วยตนเองต่อไป จากเดิมที่ อ.ต.ก. มีรายได้จากโครงการของภาครัฐ หรือ โครงการตามมติครม.เป็นหลัก จากนี้ รายได้ส่วนใหญ่ควรมาจากการบริหารงานของ อ.ต.ก. เอง “

นอกจากนี้ อ.ต.ก. ยังมีหนี้ค้างชำระกว่า 2 แสนล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับการชำระจากโครงการรับจำนำข้าว ที่อยู่ระหว่างฟ้องร้อง ในส่วนนี้ก็ต้องเร่งรัดเพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง