‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังปธน.แห่งสาธารณรัฐแคมเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน

‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังปธน.แห่งสาธารณรัฐแคมเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน
20 พฤษภาคม 2563
192

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคมเมอรูน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายพอล บียา

           ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคเมอรูน

                กรุงยาอุนเด

                ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐแคเมอรูน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐแคเมอรูน

                                (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง