'ญี่ปุ่น' ตลาดหลักเครื่องมือแพทย์

'ญี่ปุ่น' ตลาดหลักเครื่องมือแพทย์
22 พฤษภาคม 2563
792

อุตสาหกรรมการแพทย์เป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ที่มีการส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น รวมถึงความกังวลการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด และความกังวลโรคอุบัติใหม่ทeให้อุตสาหกรรมการนี้น่าสนใจขึ้น

การส่งออกเครื่องมือแพทย์ของไทยไตรมาส 1 ปี 2563 ตลาดญี่ปุ่นยังครอง อันดับ 1 ต่อเนื่อง มีมูลค่า 55.21 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน30.24% ของการส่งออกทั้งหมด

ญี่ปุ่นสนใจมาลงทุนผลิตเครื่องมือแพทย์ในไทย เพื่อส่งออกกลับไปญี่ปุ่นและส่งออกในอาเซียน โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เคยระบุว่า ไทยเหมาะสมหลายด้านที่จะใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าเครื่องมือแพทย์

ซึ่งการศึกษาเบื้องต้น พบว่า อัตราค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทยมีแนวโน้มสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอาเซียน ถึง 13.51% ต่อคนต่อปี รองลงมาเป็น สิงคโปร์ เวียดนาม เมียนมา ลาว บรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ขณะที่ไทยส่งออกเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน เช่น เข็มฉีดยา ไซริงค์ ถุงมือทางการแพทย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: