'ปิยบุตร' ยื้อแสดงทรัพย์สิน 'ช่อ' มีแค่ 3.3 ล้าน

'ปิยบุตร' ยื้อแสดงทรัพย์สิน 'ช่อ' มีแค่ 3.3 ล้าน
20 พฤษภาคม 2563
604

เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 6 อดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ "ช่อ พรรณิการ์" มีแค่ 3.3 ล้าน "ปิยบุตร" ยื้อแสดงทรัพย์สิน

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ส.และ ส.ว.รวม 9 ราย ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.-17 มิ.ย.

กรณีพ้นตำแหน่ง 6 ราย ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่พ้นตำแหน่งในวันที่ 21 ก.พ.2563 พร้อมกันทั้งหมด โดยประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 3,326,293 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 104,045 บาท เงินลงทุน 857,748 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน มูลค่า 1,400,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 964,500 บาท หนี้สิน รวม 559,091 บาท เมื่อเทียบกับตอนยื่นเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,726 บาท

พล.ท.พงศกร รอดชมภู แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 10,936,970 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 778,207 บาท เงินลงทุน 1,353,400 บาท ที่ดิน 5 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 ล้านบาท ยานพาหนะ 3 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 196,363 บาท ทรัพย์สินอื่น 309,000 บาท หนี้สินรวม 23,595,473 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 12,658,503บาท

ส่วน น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 7,427,518 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินผู้ยื่น 4,347,585 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 3,079,933 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวม 4,013,153 บาท

นายนิรามาน สุไลมาน แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 89,476,547 บาท แบ่งเป็นของตนเอง 8,151,237 บาท โดยเป็นเงินฝาก 111,237 บาท ที่ดิน 1,820,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 ล้านบาท ยานพาหนะ 220,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 81,307957 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินกู้ 173,864 บาท

ด้านนายชำนาญ จันทร์เรือง แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 66,670,307 บาท แบ่งเป็นของผู้ยื่น 26,784,975 บาท โดยเป็นเงินฝาก 166,975 บาท ที่ดิน 25,378,000 บาท 1,140,000 บาท ยานพาหนะ 100,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 39,885,332 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ากว่า 30,176,100 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวม 799,319 บาท

ส่วน น.ส.เยาวลักษณ์ วงประภารัตน์ แจ้งมีทรัพย์สินรวม 4,522,936 บาท ที่ดิน 2.6 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 แสนบาท ยานพาหนะ 1.7 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 337,500 บาท หนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และหนี้บัตรเครดิต รวม 1,732,077 บาท

สำหรับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่เป็น ส.ส. ที่เหลือ ประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายสุรชัย ศรีสารคาม นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ และน.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ได้ยื่นขอขยายเวลาในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

ส่วนกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้พ้น ส.ส. จากคดีถือหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย เมื่อปลายปี 2562 นั้น ตามคำพิพากษาของศาลถือว่านายธนาธรไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่ง ส.ส. มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่ต้องยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช. ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: