บลจ. ยูโอบี แยกหุ้นกู้บินไทยออกจากกอง ยันนักลงทุนไร้กังวล

บลจ. ยูโอบี แยกหุ้นกู้บินไทยออกจากกอง ยันนักลงทุนไร้กังวล
19 พฤษภาคม 2563
1,974

บลจ.ยูโอบี แจงผู้ถือหน่วยไร้กังวล ยันวิธีการ Set Aside หุ้นกู้การบินไทยออกจากกองทุน ไม่ได้ทำให้ NAV หายไปทั้งหมดและกองทุนยังไม่ขาดทุน ขณะที่สินทรัพย์ลงทุนอื่นยังมีคุณภาพและกองทุนมีสภาพคล่องสูง แนะถือต่อรับผลตอบแทนดีในอนาคต และในฐานะเจ้าหนี้มั่นใจบินไทยฟื้นกลับมามีกำไรได้

เมื่อวันที่18 ..ที่ผ่านมานี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกประกาศแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย ดังนี้ หลังจากจัดการได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง ล่สุดคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร. )มีความเห็นชอบให้บริษัทการบินไทยเข้าสู่แผนการฟื้นฟู และจะนำรื่องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม. ) ในวันที่ 19 ..นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการจึงได้พิจารณาดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สน. 87/2558 ส่วน 11 เรื่องการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจัดการ

จึงพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่18 .. 2563 ซึ่งหลังจากทำ Set Aside แล้ว เมื่อกองทุนดังกล่าวได้รับชำระเงินคืนก็จะนำงินนั้นมาเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามส่วนให้เฉพาะผู้ถือหน่วย ลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน วันที่ได้ทำการ Set Aside ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจัดการจะไม่นำการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการ บินไทยไปรวมในการคำนวณ NAV ของกองทุน

นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การทำ Set Aside เฉพาะหุ้นกู้บริษัทการบินไทย แยกออกมานั้น ผู้ถือหน่วยที่ถืออยู่ ณ วันที่ทำการSet Aside ออกมายังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในอนาคตระหว่างการฟื้นฟูที่จะมียืดหนี้หรือการปรับโครงสร้างหนี้ออกมาเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือเมื่อกระบวนฟื้นฟูเสร็จสิ้นแล้วธุรกิจน่าจะกลับมามีกำไรได้ จ่ายคืนได้ อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ทำให้มูลค่า NAV หายไปทั้งหมด

ขณะนี้เราได้ทำความเข้าในประเด็นนี้ผู้ถือหน่วยแล้ว โดยในวันนี้พบว่า แรงซื้อขายยังเป็นปกติ จากเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมานี้ ที่ได้มีการทำ Set Aside ดังกล่าวทำให้มีแรงขายออกมาบ้าง เนื่องจากผู้ลงทุนอาจมีความเข้าใจผิดไปบ้างว่ามูลค่าNAVจะหายไปทั้งหมด 

สำหรับบริษัทมีกองทุนรวม ที่ลงทุนในหุ้นกู้ การบินไทย ประมาณ  10 กองทุน ซึ่งแต่ละกองทุนลงทุนหุ้นกู้ดังกล่าวในสัดส่วนที่น้อยเฉลี่ยราว 1-3 % และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 กองทุน ส่วนใหญ่หุ้นกู้การบินไทย ครบกำหนดในปีนี้

นอกจากนี้ บลจ. ยูโอบี ในฐานะเจ้าหนี้ หุ้นกู้การบินไทย ยังเชื่อมั่นว่า การนำการบินไทยเข้าสู่แผนการฟื้นฟู มาถูกทางแล้ว และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การบินไทย มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี เพื่อรองรับการที่ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  ซึ่งวานนี้ ตลาดตอบรับข่าวในเชิงบวก สะท้อนไปยัง หุ้นการบินไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  

“เรามองว่า การบินไทย ยังเป็นบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่ดี มีความสามารถชำระดอกเบี้ยได้ดี แต่สถานการณ์โควิด-19 เป็นเหตุการณ์ที่เกินคาดและยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการหยุดการดำเนินการของสายการบินทั่วโลก จึงเห็นบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในศาล เป้นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว”

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง