ตรวจสอบสิทธิ์ ‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ ถ้าขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว จะมีใครได้เงินบ้าง?

ตรวจสอบสิทธิ์ ‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ ถ้าขึ้นทะเบียนทั้งครอบครัว จะมีใครได้เงินบ้าง?

เช็คสิทธิ "มาตรการเยียวยาเกษตรกร" หากขึ้นทะเบียนเกษตรกรครบทั้งครอบครัว จะมีใครได้เงินบ้าง?

แม้มาตรการเยียวยาเกษตรกรจะเริ่มโครงการมาสักพักหนึ่ง และทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบแรก หรือเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ ไปแล้วในตั้งแต่วันที่ 15 ..63

ขณะเดียวกันยังมีรายละเอียดที่สร้างความสับสนให้กับผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์อยู่จำนวนมาก

หนึ่งในคำถามที่สงสัยกันมากก็คือ สรุปแล้วการจ่ายเงินเยียวยาตามตรการนี้ จ่ายเป็นรายครัวเรือนหรือรายบุคคล?

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าจ่ายเป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น

ไม่จำเป็นว่า จะมีกี่คนในครัวเรือนนั้นๆ แม้ว่าหัวหน้าครัวเรือนจะได้รับสิทธิเยียวยา 15,000 บาทแล้ว แต่หากลูกหลานเกษตรกร (ในครัวเรือนเดียวกัน) ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ต้องไม่เป็นผู้ได้สิทธิมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม และต้องเป็นผู้รับบำนาญ

ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีสมาชิกขึ้นทะเบียนเกษตรกรคนละกรมหรือหน่วยงาน เช่น พ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนลูกชายขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ก็จะได้สิทธิเยียวยยาจากมาตรการนี้ แต่ต้องขีดเส้นใต้หนาๆ ว่า บุคคลต้องผ่านหลักเกณฑ์และตรวจสอบความซ้ำซ้อนผ่านเรียบร้อยแล้ว

แต่หากเกษตรกรคนใดที่ได้รับสิทธิของเกษตรกรชาวนาแล้ว แต่มีสวนยางพาราด้วย กรณีนี้จะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

อย่างไรก็ตามเกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิผู้ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ http://savefarmer.oae.go.th หรือตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

158989222945