ตรวจสอบสิทธิ www.เยียวยาเกษตรกร.com มีสิทธิ แต่บัญชี ธ.ก.ส.หมดอายุ จะได้รับเงิน 5,000 บาท หรือไม่?

ตรวจสอบสิทธิ www.เยียวยาเกษตรกร.com มีสิทธิ แต่บัญชี ธ.ก.ส.หมดอายุ จะได้รับเงิน 5,000 บาท หรือไม่?

ไขประเด็นข้องใจ ตรวจสอบสิทธิ www.เยียวยาเกษตรกร.com มีสิทธิ แต่บัญชี ธ.ก.ส.หมดอายุ จะได้รับเงิน 5,000 บาท หรือไม่?

หลังจากที่เริ่มมีการจ่ายเงินใน “มาตรการเยียวยาเกษตรกร” ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทั้ง 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมประมง กรมปศุสัตว์  กรมหม่อนไหม  การยางแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  และการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมถึงที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เช่น มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน  ไม่มีสวัสดิการประกันสังคม เป็นต้น ก็ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ และมีบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อยู่แล้ว ก็รอรับเงินได้เลย แต่ยังมีบางกรณีที่บางคน แม้ตรวจสอบแล้วว่าได้รับสิทธิเยียวยา แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชี ธ.ก.ส.ดังกล่าวนานมาก จนทำให้บัญชีหมดอายุ จึงเกิดประเด็นคำถามว่า จะยังได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน อยู่หรือไม่?

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้หาคำตอบโดยการสอบถามไปที่ ธ.ก.ส. และได้คำตอบว่า กรณีนี้ เงินเยียวยาเกษตรกรจะไม่เข้าบัญชีธนาคาร เนื่องจากจะเท่ากับว่ากลายเป็นการโอนไม่สมบูรณ์ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะหากเป็นกรณีนี้ จะมีข้อความ SMS แจ้งไปยังผู้ที่ได้รับสิทธิว่าโอนเงินไม่ได้ เพราะข้อมูลผิด และจะแจ้งให้ไปแก้ไข อย่างไรก็ตามให้รอ SMS แจ้งก่อน

นอกจากนี้หากได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรแล้ว แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร ก็สามารถทำได้ด้วยการติดต่อ ธ.ก.ส.สาขาที่สะดวก หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 0-2555-0555 หรือกรณีที่ไม่บัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. สามารถเข้าไปแจ้งบัญชีธนาคารอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ติดต่อ ธ.ก.ส.สาขาที่สะดวก หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 0-2555-0555 ก็ได้เช่นกัน