ผลถก สทนช. สั่งจัดการน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อใช้น้ำสมดุลจนสิ้นสุดฤดูฝน

ผลถก สทนช. สั่งจัดการน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อใช้น้ำสมดุลจนสิ้นสุดฤดูฝน
19 พฤษภาคม 2563
251

"ประวิตร" ถก สทนช. สั่งจัดการน้ำของแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อใช้น้ำสมดุลจนสิ้นสุดฤดูฝน

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ สทนช. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ 18 พ.ค.63 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการคาดการณ์และวางแผนการบริหารจัดการน้ำของแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกับกิจกรรม การใช้น้ำและปริมาณน้ำต้นทุนจนสิ้นสุดฤดูฝน

พร้อมแจ้งคณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นรายลุ่มน้ำและจังหวัด ให้เก็บกักน้ำ สูบกลับเติมน้ำ และพิจารณาเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีเพียงพอในฤดูแล้งถัดไป ให้กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน และการประปาส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่เกิดจากปัญหาภัยแล้ง ในภาคอีสาน บริเวณ จ.นครราชสีมา และ จ.ขอนแก่น ทุกภาคส่วนต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำรองรับช่วงฤดูฝน เตรียมความพร้อมฤดูฝน โดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เร่งตรวจสอบอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งกำจัดผักตบชวา วัชพืชในลำน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.63 


สทนช. ยังแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังน้ำหลาก-ดินโคลนถล่มบริเวณ ต.ป่าแดง จ.แพร่ ให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง และหากเสี่ยงเกิดน้ำหลากหรือดินถล่ม ขอให้แจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบและเตรียมพร้อม

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 29 จังหวัด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค กรมชลประทานสนับสนุนน้ำพื้นที่ จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน กระทรวงกลาโหมขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.นครราชสีมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาบ่อบาดาล 186 บ่อ ขุดเจาะบ่อน้ำตื้น 626 บ่อ ประชาชนรับประโยชน์ 434,049 ครัวเรือน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง