ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเงินเยียวยา ชี้ 3 กลุ่มพบปัญหา ต้องทำอย่างไร

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเงินเยียวยา ชี้ 3 กลุ่มพบปัญหา ต้องทำอย่างไร

เช็คเงิน "เราไม่ทิ้งกัน" วันนี้ 19 พ.ค. ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเงินเยียวยา ชี้ 3 กลุ่มพบปัญหา ต้องทำอย่างไร

วันนี้ 19 พ.ค. 2563 ยังคงติดตามการดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 มาตรการเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” และยังมีมาตรการอื่นออกมาเป็นระยะ ๆ สำหรับประชาชนที่พบปัญหาการลงทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ยังไม่ได้ลงทะเบียน
รัฐบาลพร้อมดูแลผ่านมาตรการอื่น ๆ
กลุ่มที่ 2 ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
ไม่ต้องกังวลตกหล่นไปไหน รัฐบาลพร้อมดูแล
• กลุ่มที่ 3 บัญชีไม่ตรง
ติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไข แล้วจะทยอยโอนเงิน

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ที่ธนาคารของรัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคาร ธกส. ตั้งแต่วันที่ 18 - 29 พ.ค. 63 (ที่มา เพจไทยคู่ฟ้า , ศูนย์ข้อมูล COVID-19 )

158981242666

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  

ทั้งนี้ขอย้ำอีกครั้งว่า กระทรวงการคลัง ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤษภาคม 2563 โดยขอแนะนำว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัด เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วและเป็นการดำเนินการให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้น ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและกำหนดจะโอนเงินเยียวยาในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5.9 แสนราย ในส่วนที่ยังคงเหลืออีก 4.3 แสนราย โปรดดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด
โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์

2. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง จำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสม

3. กลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ว่าไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ www. เราไม่ทิ้งกัน. com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ”

4. กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ เนื่องจากได้ปิดรับการลงทะเบียนสำหรับมาตรการนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563

ดังนั้น ขอให้ติดตามมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคต
โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับประชาชนในต่างจังหวัด สามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หรือติดต่อ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3572 (ในวันและเวลาราชการ)