ม.บูรพา ติวเอสเอ็มอีสู้โควิด หนุนแพลตฟอร์ม 'นวัตกรรม'

ม.บูรพา ติวเอสเอ็มอีสู้โควิด หนุนแพลตฟอร์ม 'นวัตกรรม'
19 พฤษภาคม 2563
419

“ม.บูรพา” จัดหลักสูตรช่วยเอสเอ็มอีอยู่รอดช่วงวิฤติโควิด จัดเวอร์ช็อปออนไลน์ 24 พ.ค.นี้ หนุนเข้าถึงแพลตฟอร์มนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ฯ เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Innovative Business Platform (IBP) ในวันที่ 24 พ.ค.นี้ ร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ซึ่งเป็นการอรบรมไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบ Google Hangout Meet

ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในรูปแบบโครงการวิทยากรจิตอาสาร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ฯ กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

สำหรับ Innovative Business Platform (IBP) หรือ นวัตกรรมแผนนโยบายธุรกิจ มีองค์ประกอบหลักมี 3 แพลตฟอร์มคือ I-Platform, B-Platform และ P-Platform ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ฯ คิดขึ้นมาเพื่อผู้บริหารธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศตลอดจนธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้ธุรกิจของตนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาวะวิกฤติต่างๆที่ต้องเผชิญในอนาคต

นอกจากนี้ นักบริหารธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาต่างให้ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รับโอกาสในการดำเนินธุรกิจมากกว่าพื้นที่อื่น ของประเทศไทย

แต่ในสภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ทำให้นักลงทุนทั้งจากต่างประเทศและนักลงทุนในประเทศต่างเริ่มพิจารณาต้องไตร่ตรองและทบทวนแผนการลงทุนและแผนการดำเนินการอีกครั้ง ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรเพื่อให้ขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเป็นวางแผนเชิงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแบบครอบครัว ธุรกิจเอสเอ็มอีหรือแม้แต่ธุรกิจองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้ธุรกิจอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤติต่างๆที่ต้องเผชิญในอนาคต

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง