ตรวจสอบสิทธิ์ 'เยียวยาเกษตรกร’ ไม่ได้เงิน เช็คด่วน วิธียื่นอุทธรณ์ ยื่นแล้วกี่วันรู้ผล​?

ตรวจสอบสิทธิ์ 'เยียวยาเกษตรกร’ ไม่ได้เงิน เช็คด่วน วิธียื่นอุทธรณ์ ยื่นแล้วกี่วันรู้ผล​?

เคลียร์กันชัดๆ มาตรการเยียวยาเกษตรกร ใครตรวจสอบสิทธิ์แล้วยังคาใจ ไปยื่นเรื่อง "อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร" ได้ง่ายๆ มีวิธีการยื่นเรื่องอย่างไร ใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะรู้ผล

หลังจากเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียน รวมถึงปรับปรุงและแก้ไขทะเบียนเกษตรกรตาม "มาตรการเยียวยาเกษตรกร" รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดวานนี้ (16 พ.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สรุปตัวเลข​จำนวนทะเบียนเกษตรกร 3 หน่วยงาน คือ พืช, ประมง และ ปศุสัตว์ มีรวมทั้งสิ้น 8,468,590 ราย ภายหลังจากการตรวจสอบ คัดกรองความซ้ำซ้อนจาก ID และความสมบูรณ์ของข้อมูล เหลือ 7,374,666 ราย

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ขั้นตอนง่ายๆ www.เยียวยาเกษตรกร.com 5,000 บาท เงินเข้าวันไหน

  

จากนั้นได้ทำการคัดกรองความซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่นๆ เช่น คนไทยไม่ทิ้งกัน ข้าราชการบำนาญ บำเหน็จบำนาญ และประกันสังคม เหลือ 6,773,517 ราย

โดยแบ่งเป็นล็อตแรก “เกษตรกรที่พร้อมโอน” ในวันที่ 15, 18-19 พ.ค. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,335,987 ราย โดยจะทำการโอนเงินในจำนวนวันละประมาณ 1 ล้านราย

ส่วน ที่เหลือ 3,437,530 ราย จะต้องรอคัดกรองความซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่นๆ อีกครั้งในวันอังคารหน้า คือ 19 พ.ค.63

158964206922

ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรายสามารถตรวจสอบความคืบหน้าว่า ตนเองจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่ และผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นอย่างไรได้ที่ ระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โดยสามารถแยกตรวจตามประเภทเกษตรกรได้ดังนี้

ด้านพืช :  http://farmer.doae.go.th

ด้านประมง :  https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman

ด้านปศุสัตว์ :  http://chkregislives.dld.go.th/regislives

ด้านยางพารา :  http://www.rubber.co.th/gir/index

และสามารถแจ้งบัญชีธนาคารอื่นกรณีเกษตรกรไม่มีบัญชี ... ได้ที่   https://agri.baac.or.th/

158964227460 ที่มา : เฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ นั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ผ่านเว็บไซต์  covid19.moac.go.th และสามารถไป ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเอง หรือ ทางโทรศัพท์ ก็ได้เช่นกัน โดยระบบจะส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน นับจากขึ้นทะเบียน

หลังจากการตรวจสอบแล้ว หากได้รับการอนุมัติ เกษตรกรรายดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ เกษตรกรรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท ที่จะทยอยจ่าย 3 เดือน

และสำหรับรายที่หน่วยงานต้นสังกัดไม่สามารถพิจารณาได้ ก็จะส่งต่อมายังคณะกรรมการเยียวยาฯ”​เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง โดยรอบนี้จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 12 วัน

หากได้รับการอนุมัติ เกษตรกรรายดังกล่าวก็จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท ที่จะทยอยจ่ายเป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน

158972667388

สำหรับ ขั้นตอนการยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. เกษตรกรเข้ามาร้องเรียนทั้งด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์ 

2. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง (บันทึกข้อมูลบนระบบ)

3. ระบุหน่วยงานเข้าของเรื่องและรายละเอียด (ทั้งหมด 8 หน่วยงาน) ได้แก่
-
สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
- สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

4. ระบบทำการจำแนกข้อมูล ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

5. หน่วยงานรับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบว่า สามารถชี้แจงได้หรือไม่

  • หากชี้แจงได้ > ตอบคำถามและชี้แจงผ่านระบบ และเจ้าหน้าที่จะทำการตอบปัญหา หรือชี้แจงแก่เกษตรกร
  • หากชี้แจงไม่ได้ > หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะทำการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการฯ ผ่านระบบ

>> ขั้นตอนที่ 1 - 5 ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 วันนับจากยื่นเรื่องอุทธรณ์

6. คณะกรรมการฯ​ รับเรื่อง และดำเนินการพิจารณา

>> ขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 วัน

เท่ากับว่า จะใช้เวลาสูงสุด ไม่เกิน 15 วันหลังยื่นเรื่องอุทธรณ์สิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร ก็จะรู้ผลว่า จะได้รับเงินหรือไม่

158964479150     

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 8 หน่วยงาน ดังนี้

- สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 1170

- การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0 2433 2222 ต่อ 243, 241

- สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โทร. 0 2202 3290

- กรมสรรพสามิต ติดต่อ กรมสรรพสามิตในพื้นที่ หรือ โทร. 0 2241 5600-9 (ต่อ 61601-08)

- กรมประมง ติดต่อ สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 0 2 104 9444

- กรมปศุสัตว์ ติดต่อ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 0 2653 4444

- กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด หรือ โทร. 02 579 0121-27

- กรมหม่อนไหม โทร. 0 2558 7924-6

- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  โทร. 0 2940 5550

  

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์