เปิดขั้นตอนง่ายๆ www.เยียวยาเกษตรกร.com 5,000 บาท เงินเข้าวันไหน

เปิดขั้นตอนง่ายๆ www.เยียวยาเกษตรกร.com 5,000 บาท เงินเข้าวันไหน

รีบเช็ค! เปิดขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบผลการโอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ 5,000 บาท เงินเข้าวันไหน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ติดตามความคืบหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการเยียวยาเกษตรกร  เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมวงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท เปิดให้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com  ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบสถานะโอนเงิน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่ 08.30 น. 

ทั้งนี้ เกษตรกรกลุ่มแรก ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาล่าสุดมีจำนวน 6.77 ล้านคน และจะมีการโอนวันนี้วันแรก 1 ล้านราย และจะทยอยโอนให้ต่อเนื่องทุกวัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ วิธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรมีดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com
 2. กดคลิกคำว่า "ตรวจสอบผลการโอนเงิน"
 3. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว)
 4. กรอกหมายเลข 4 ตัว รหัสความปลอดภัย (โดยจะขึ้นตัวเลข 4 ตัว ด้านบนช่องกรอก)
 5. คลิกว่า "ตรวจสอบ"
 6. เมื่อท่านได้รับสิทธิ์ เว็บไซต์จะขึ้นหน้าสถานะการโอน พร้อมรายละเอียดสถานะ

158963847182

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) ยังได้ประกาศเตือนข้อความหลอกลวงจากมิจฉาชีพ โดยยืนยันว่า ไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนกระทำการดังต่อไปนี้

 1. SMS แจ้งว่า ...โอนเงินผิด และระบุให้โอนเงินคืนไปยังเลขที่บัญชีที่กำหนด
 2. SMS ขอหมายเลขบัตรประชาชน
 3. SMS ขอเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือรหัสบัตร ATM
 4. SMS ขอรหัส OTP
 5. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center โทร. 0 2555 0555 หรือ เว็บไซต์ ... หรือ คลิกที่นี่

158963846085

สำหรับเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องอุทธรณ์" เพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ ทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรฯส่งให้ กระทรวงการคลัง ตรวจสอบความซ้ำซ้อน กับโครงการเราไม่ทิ้งกัน ลูกจ้างเอกชน ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ ขณะนี้มีความซ้ำซ้อนประมาณ 7-8 แสนราย จากทั้งหมด 8.33 ล้านราย ดังนั้นคนผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท 3 เดือนขณะนี้มีเพียง 7 ล้านกว่ารายเท่านั้น