เปิดขั้นตอนการใช้งาน 'ไทยชนะ' สำหรับ ลูกค้า และ ผู้ประกอบการ ต้องทำอย่างไรบ้าง

เปิดวิธีใช้งาน "ไทยชนะ" สำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ในวันที่ 17 พ.ค. นี้ เพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจได้มากขึ้น พร้อมชี้แจงว่ามีร้านค้าประเภทใดบ้างสามารถเปิดได้ในช่วงผ่อนปรนเฟส 2 นี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวใช้งานแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ และสำหรับประชาชนทั่วไป

รวมทั้งชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทกิจการร้านค้าที่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ในวันที่ 17 พ.ค. นี้  โดยมีข้อมูลระบว่า 

สำหรับผู้ประกอบกิจการทุกท่าน เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในสังคม ในประเด็นมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ในวันที่ 17 พ.ค. นี้ ขอนำส่งข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารประเด็น “ไทยชนะ” ต่อประชาชนและผู้ประกอบการ ดังนี้

1. ก่อนเปิดบริการ ก่อนเริ่มกิจกรรม ก่อนออกจากบ้าน อย่าลืม www.ไทยชนะ.com

2. ตั้งแต่วันนี้ สามารถเข้าไป download คู่มือการใช้งานได้ที่ www.ไทยชนะ.com เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการ ก่อนเริ่มกิจกรรม และก่อนตัดสินใจออกจากบ้าน

3. สำหรับผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดกิจกรรม ให้เริ่มลงทะเบียน พร้อมประเมินตนเอง ได้ที่ www.ไทยชนะ.com เพื่อรับ QR code ใช้ติดหน้าสถานที่ให้บริการ หรือสถานที่จัดกิจกรรม ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้จัดกิจกรรมติดตามประกาศของรัฐเพื่อศึกษากฎเกณฑ์การประเมินตนเอง สำหรับประชาชน ก่อนออกบ้าน ก่อนเข้าใช้บริการ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม อย่าลืมโทรศัพท์มือถือ เพื่อ Scan QR code หน้าจุดเข้าใช้บริการ และ check in – check out ทุกจุดที่เข้ารับบริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรม

158961167672

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

4. กรณีประชาชนไม่พกพาโทรศัพท์ หรือไม่สามารถ scan QR code ได้ ให้สถานที่ประกอบกิจการ สถานที่จัดกิจกรรม จัดให้มีสมุดบันทึกข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการโดยให้มีข้อมูล “ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เวลาเข้า – ออก จุดรับบริการ

5. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ “ไทยชนะ” สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1119 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และทาง ศบค. ยังคงเน้นย้ำว่า “ไม่ประมาทการ์ดย่าตก” และร่วมกันยืนหยัดใน “สมดุลชีวิตวิถีใหม่” 

ส่วนกิจการร้านค้าที่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ในวันที่ 17 พ.ค. 2563 นั้น สามารถดูได้ตามรูปภาพด้านล่าง

158961167660

158961167610

158961167632

158961167657