มข.นึ่งฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย นำกลับมาใช้ซ้ำ

มข.นึ่งฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย นำกลับมาใช้ซ้ำ
15 พฤษภาคม 2563 | โดย ชุตินันท์ พันธ์จรุง มข.
403

นักวิจัย มข. ทดลองวิธีการฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำพบที่อุณหภูมิ 50-70 องศา โดยการนำไป อบ นึ่ง อย่างน้อย 30 นาที ก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือนักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเทคนิการแพทย์ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเรื่องการกันน้ำ ใยผ้า ของหน้ากากอนามัย (surgical mask) เพื่อการนำกลับมาใช้ซ้ำของประชาชนทั่วไปได้อย่างปลอดภัย เพียงนำหน้ากากอนามัยไปผ่านความร้อนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อุณหภูมิต่างๆ พบอุณภูมิที่ 50-70 องศาเซลเซียสสามารถฆ่าเชื้อไวรัส (encapsulate virus)ได้ด้วยการ อบ นึ่ง อย่างน้อย 30 นาที โดยสามารถใช้ซ้ำได้ถึง 9 ครั้ง ซึ่งใยผ้าและคุณสมบัติการกันน้ำยังคงเท่าเดิม หากต้องการฆ่าแบคทีเรีย (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa )จะใช้อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส

ส่วนการนำไปใช้ทางการแพทย์ ต้องใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ป่วย สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้น้อยควรใช้หน้ากากผ้าจะเหมาะสมที่สุด เพราะง่ายต่อการทำความสะอาดและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

158946780837

นักวิจัยตรวจสอบเส้นใยหน้ากากอนามัย

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการขาดแคลน หน้ากากอนามัยและ N95 ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ของหน้ากาก N95 มาแล้ว

158946789390

ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปที่นำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (surgical mask) ที่ต้องใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมาใช้ แต่เมื่อคนทั่วไปที่สามารถหาซื้อได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อาจทำให้สิ้นเปลือง ก็เลยเกิดเป็นโจทย์การทดลองที่ทีมนักวิจัยอยากหาคำตอบ และตรงกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ มาช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดในช่วงวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19

ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย การดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเรื่องการกันน้ำ ใยผ้า ของหน้ากากอนามัยหลังผ่านความร้อนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่อุณหภูมิต่างๆ สำหรับการตรวจคุณภาพการกันน้ำ และคุณภาพใยผ้า ดำเนินการโดย ผศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง และทีมงาน จากคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ และ สพ.ญ. อัจฉรา อัจฉยสวัสดิ์ จาก TB LAB คณะแพทยศาสตร์ และ การยืนยันของอุณภูมิที่ 50-70 องศาเซลเซียสสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและที่ 100 องศาเซลเซียสสามารถฆ่าแบคทีเรียได้ ดำเนินการโดย ผศ.ดร. สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ จากคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ จากคณะเทคนิการแพทย์ ซึ่งหลังจากการทดลองหาวิธีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีต่างๆ แล้วนำหน้ากากอนามัยไปเพราะหาเชื้อในห้องทดลองไม่พบการเจริญเติบโตของไวรัส

158946809897


วิธีการฆ่าเชื้อ โดยการนึ่ง หรือการอบ ขอให้นำหน้ากากอนามัยไปวางบนภาชนะโดยไม่ต้องขย่ำหน้ากาก การนำไปอบ หรือ นึ่ง ที่อุณหภูมิ 50-70องศาเซลเซียส การฆ่าเชื้อด้วยการต้ม สามารถต้มที่อุณหภูมิ 100 องศา ทั้ง3 วิธี ที่กล่าวมาใช้เวลาประมาณ 30 นาที แล้วนำไปสลัดผึ่งแดด ให้แห้งก็สามารถนำหน้ากากอนามัยกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง