พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : เ รี ย น รั บ ป รั บ สู้ ฤ ดู ก า ล

พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : เ รี ย น รั บ ป รั บ สู้ ฤ ดู ก า ล
17 พฤษภาคม 2563 | โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล / กรุงเทพวันอาทิตย์
227

บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

เ รี ย น รั บ ป รั บ สู้ ฤ ดู ก า ล

เรื่อง/ภาพ : พิบูลศักดิ์ ละครพล

[email protected]

-------------------------------------------------

หลังไฟป่ามอดวอดวาย       

ร้อนร้ายเร่งริผลิใหม่

ใต้ตอถ่านเศร้าเถ้าไฟ           

มีใครคาดคิดชีวิตคืน

เพียงฝนปรนฉ่ำน้ำใจ          แผ่นดินแล้งไร้ยิ้มรื่น

ดินน้ำฟ้าลมกลมกลืน          สดชื่นเหี่ยวเฉาร้าวราน

ชีพชนก็เฉกเช่นนั้น           

แปรผันวกเวียนเปลี่ยนผ่าน

เรียนรับปรับสู้ฤดูกาล        

หนาวนานแล้งหนักผลักเรา

ให้กร้าวให้แกร่งแข็งขัน      ขยันฉลาดขลาดเขลา

ดำเนินเช่นนี้นานเนา       เศร้าส่งยิ้มชื่นคืนคลาย

 ***

พิบูลศักดิ์ ละครพล

๑๓/๐๕/๒๕๖๓

------------------

158938729265

ชื่อภาพ : กระท่อมดินของฉัน 

สถานที่ : บ้านทุ่งดาว แม่ใจ พะเยา 

เทคนิค : สีน้ำ & สีโปสเตอร์ 

ขนาด : ๒๘ x ๒๗ เซนติเมตร

บทกวีฉบับที่ผ่านมา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: