สจล.พัฒนา 'เอไอ' ตรวจฝูงชน ลดเสี่ยงไวรัสระบาดระลอก 2

สจล.พัฒนา 'เอไอ' ตรวจฝูงชน ลดเสี่ยงไวรัสระบาดระลอก 2
14 พฤษภาคม 2563
261

นักวิจัยสจล.เสนอภาครัฐใช้ปัญญาประดิษฐ์ “ซีร่าคอร์”ลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิดระลอก2 ทำหน้าที่ร่วมกับกล้องวิดีโอตรวจจับความหนาแน่น การเว้นระยะห่างของประชาชนในสถานที่ต่างๆ พร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใช้พื้นที่เสี่ยง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อให้เศรษฐกิจนั้นสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ ในขณะเดียวกันทางภาคสาธารณสุขต่างออกมาส่งเสียงถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการคลายมาตรการล็อกดาวน์ ที่อาจส่งผลให้เกิดการระบาดระลอก 2 หรือ Second wave ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าการระบาดระลอกแรก

ขณะที่ในประเทศไทยสถานประกอบการต่างๆ เริ่มเตรียมมาตรการออกมารองรับ เพื่อแสดงความพร้อมหากรัฐบาลประกาศเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ทันที ตัวอย่างเช่น ห้างสรรพสินค้าที่เริ่มออกมาประกาศถึงแนวทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากก็ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจทำให้โรคกลับมาระบาดอีกครั้ง

158936879811

รศ.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดข้อกังวลว่า การที่ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศลดลง อาจทำให้ประชาชนบางกลุ่มเกิดการหลงลืมการปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการแพร่กระจายโรค และปัจจัยที่กล่าวมานี้อาจจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดระลอก 2

158937147312

ในฐานะนักวิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีฐานด้านการบูรณาการระบบ เพื่องานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ สำหรับใช้งานในระบบอุตสาหกรรม 4.0” หรือ “ซีร่าคอร์” (CiRA CORE) สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรรม (สกสว.) จึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ “ซีร่าคอร์” มาช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส โดยนำมาใช้ร่วมกับกล้องถ่ายวิดีโอที่จับภาพผู้คนในสถานที่ต่างๆ

ระบบจะทำหน้าที่คิดและวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นของประชากรที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ต่างๆ จากนั้นหากพบว่าไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ก็จะสามารถส่งสัญญาณผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ เพื่อแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่เสี่ยง ยกตัวอย่างเช่น การเข้าไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้า อีกทั้งสามารถบอกได้ทันทีว่า ภายในร้านมีความหนาแน่นของประชากรมากน้อยเพียงใด หากหนาแน่นมากเกินก็สามารถแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงได้

รศ.ศิริเดช กล่าวอีกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วและสามารถใช้งานได้จริง โดยเตรียมนำร่องนำมาใช้ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในส่วนของโรงอาหารหรือห้องสมุด ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย โดยพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับสถานที่สาธารณสุขได้ฟรี เพราะเล็งเห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน เพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีนี้ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคระลอก 2

158937146158

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มซีร่าคอร์เป็นการผนวกรวมนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์กับระบบควบคุม (Controller) ใช้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พัฒนาจากโอเพ่นซอร์สจนสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยเทคนิคการโปรแกรมมิ่งเชิงสัญลักษณ์ (Graphic programming) หรือ Node Programming ทั้งยังมีส่วนของดีฟเลิร์นนิ่งที่เรียนรู้ว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างไรโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมใหม่ ระบบจึงมีความยืดหยุ่นสูง สามารถพัฒนาเพิ่มฟังก์ชั่นได้เรื่อยๆ ตามลักษณะการนำไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งการผลิต การศึกษา การรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวังเชิงพื้นที่ ระบบการจ่ายปูนซีเมนต์ด้วยเทคโนโลยีเรียนรู้เชิงลึกและการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง