เครือข่ายปากบารา เตรียมเคลื่อนหนุนชาวจะนะ ต้านเวทีรับฟังฯ “เขตพัฒนาพิเศษ” จะนะ

เครือข่ายปากบารา เตรียมเคลื่อนหนุนชาวจะนะ ต้านเวทีรับฟังฯ “เขตพัฒนาพิเศษ” จะนะ
13 พฤษภาคม 2563
344

ด้านตัวแทนเครือข่ายฯ จะนะ ปักหลังประท้วงหน้าศาลากลางเป็นวันที่ 2 ยันยกเลิกเวทีรับฟังฯ

โดยนายสมบูรณ์ คำแหง แกนนำต้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราได้โพสต์เฟสบุ๊คเชิญชวนเครือข่ายปากบาราและประชาชนชาวจังหวัดสตูล เดินทางไปให้กำลังใจตัวแทนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่ปักหลักประท้วงเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ “การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนนอนพักค้างหน้าศาลากลางมาหนึ่งคืนแล้ว แม้จะมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามอำนาจของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน


นายสมบูรณ์ระบุว่า จะมียื่นข้อเสนอผ่านแถลงการณ์ให้รัฐบาลเร่งให้คำตอบกับชาวจะนะภายในวันพรุ่งนี้และหากยังนิ่งเฉย ทางเครือข่ายจะเคลื่อนขบวนอย่างเปิดเผยจากปากบารา ไปศาลากลางจังหวัดสงขลาในเช้าวันที่ 15 พฤษภาคม


ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนจะนะ รวมทั้งไครียะห์ ระหมันยะ จากกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ในพื้นที่ ปักหลักประท้วงอย่างสงบหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยได้ขอให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในวันพรุ่งนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งทางกลุ่มและเครือข่ายเห็นว่า ไม่มีความชอบธรรมและเป็นริดรอนสิทธิของคนในชุมชน หากเวทีจัดขึ้นอย่างจำกัด ขาดการประชาสัมพันธ์และเปิดรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิดและมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจำกัดสิทธิของประชาชนเดิมอยู่แล้ว


ทั้งนี้ ไครียะห์ ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอให้ออกคำสั่งยกเลิกเวทีฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อททั้งเล่าถึงชีวิตของชาวประทงพื้นบ้านที่ผูกพันกับทะเลจะนะ

บ้านที่หนูอาศัยอยู่ เสื้อผ้าที่หนูใส่ รองเท้า ชุดนักเรียน ค่าเทอม รถจักรยานที่หนูเคยขี่ ของเล่นที่หนูเคยมี ชีวิตทั้งชีวิตของ ความสุข ความทรงจำ ทุกเรื่องราวของหนู มาจากทะเลทั้งหมด

ป๊ะ(พ่อ)สอนให้หนูอนุรักษ์ทะเล สอนให้ทำบ้านปลาหรือปะการังเทียมแบบธรรมชาติ พาหนูไปนั่งเล่นริมชายหาด ฟังเสียงคลื่น เสียงธรรมชาติทุกวัน ตั้งแต่เด็กเล็กจนโต

ทุก ๆ ปี จะมีโลมา เต่า ขึ้นมาเล่นผิวน้ำที่ทะเลหน้าบ้านของหนู หนูรู้สึกตื่นเต้น เป็นความรู้สึกพิเศษ เวลาเห็นสัตว์ที่ “แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเล” ไครียะห์กล่าว


นอกจากกลุ่มเยาวชนแล้ว ทางเครือข่ายยังได้ออกจดหมายเปิดผนึก เรียกร้องให้มีการยกเลิกการจัดเวทีฯ ละทบทวนโครงการฯ ดังกล่าว


โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ สงขลา เป็นการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่รัฐบาลริเริ่มทำขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบในหลักการขยายผลโครงการฯ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต


และเมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ครม.ได้มีเห็นชอบประกาศของ ศอ.บต. เรื่องกำหนดให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะเมืองต้นแบบที่ 4 เป็น “เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ” โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจำนวน 18,680 ล้านบาท โดยมี ศอ.บต. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ


หลัง มติ ครม. ศอ.บต. ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ร่วมเวทีนำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเครือข่ายฯ เห็นว่า เวทีฯ ไม่ได้มีการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านและปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ห้ามคนต่างหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลเดียวกันแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูล โดยอ้างว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ เป็นต้น

การดำเนินการจึงไม่ถูกต้องตามหลักการของกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เครือข่ายฯ ระบุ


และในวันนี้ ศอ.บต. ยังออกประกาศเรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในพื้นที่ 3 ตำบลคือ สะกอม ตลิ่งชัน นาทับ โดยจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในช่วงวันที่ 14 -20 พฤษภาคม นี้


การดำเนินโครงการ “การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” จะมีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองเดิมเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม มีแผนการดำเนินการด้านโครงข่ายการขนส่ง การคมนาคม ด้านพลังงาน รวมทั้งมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการมาลงทุนในพื้นที่ จะก่อให้เกิดกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างกว้างขวาง แต่รัฐกลับไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อย่างแท้จริง ขัดต่อหลักธรรมาภิบาลการพัฒนาอย่างยั่งยืน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่” เครือข่ายฯ ระบุ


เครือข่ายฯ ในฐานะประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้นายกฯ พิจารณาสั่งการให้ ศอบต. ยกเลิกเวทีฯ และทบทวนโครงการฯ โดยด่วน

ภาพ/ ติดตามแผนพัฒนาสงขลา-สตูล FB page

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: