ความเชื่อมั่นศก.ตะวันออก

ความเชื่อมั่นศก.ตะวันออก
13 พฤษภาคม 2563 | โดย ปราณี หมื่นแผงวารี
331

ปัจจัยลบที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้า ในช่วงเม.ย.ที่ผ่านมา มีอยู่หลายปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ส่งผลกระทบต่างกันไป ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่หากเป็นบริเวณที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีอยู่ก่อนแล้วก็จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆน้อยกว่าพื้นที่ทั่วไป

ปัจจัยลบที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้า ในช่วงเม.ย.ที่ผ่านมา มีอยู่หลายปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ส่งผลกระทบต่างกันไป ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่หากเป็นบริเวณที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีอยู่ก่อนแล้วก็จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆน้อยกว่าพื้นที่ทั่วไป ภาคตะวันออกอันเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ 

วัดจากเครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนเม.ย. 2563 (TCC CONFIDENCE INDEX) จัดทำโดยหอการค้าไทย ร่วมกับ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการสำรวจเมื่อ 22-29 เม.ย. จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 364 ตัวอย่าง พบว่า ภาคตะวันออกมีค่าดัชนีเศรษฐกิจของจังหวัดที่ติดลบเช่นเดียวกับภาคอื่นๆแต่มีสัดส่วนการลดลงน้อยที่สุดในประเทศเมื่อเทียบดัชนีเม.ย.กับเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

โดยปัจจัยที่กระทบเศรษฐกิจภูมิภาค อาทิ การใช้มาตรการ lockdown ในหลายจังหวัด,การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน และการสั่งปิดกิจการบางประเภท ,ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง