4 วันสุดท้าย ไป 'กรมประชาสัมพันธ์' ร้องทุกข์เยียวยา 5,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

4 วันสุดท้าย ไป 'กรมประชาสัมพันธ์' ร้องทุกข์เยียวยา 5,000 บาท ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

"กรมประชาสัมพันธ์" ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกข์เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน รับเงิน 5,000 บาท เหลืออีก 4 วันสุดท้าย ระหว่าง 11-15 พ.ค.นี้ ใครยังไม่ได้ยื่น เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไป

หลังจาก "กระทรวงการคลัง" ได้ดำเนินการตั้งจุดรับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมาใช้พื้นที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน ณ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา และได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค. (เว้นวันหยุดราชการ) นั้น 

มาจนถึงวันนี้ (12 พ.ค.) เท่ากับ "เหลืออีก 4 วัน" เท่านั้น ที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จะเดินทางมาร้องทุกข์ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์

สำหรับ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อประกอบการยื่นคำร้องนั้น มีดังนี้

- บัตรประชาชน
- บัญชีธนาคาร
- ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
- เบอร์โทรศัพท์ (ที่ใช้ลงทะเบียน)

โดยสามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 . ณ กรมประชาสัมพันธ์ หรือหากอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม เวลา 8.30-16.30 . เช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เกี่ยวกับ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ล่าสุด ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นั้น นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า จากการตรวจสอบล่าสุด มี "ผู้ผ่านเกณฑ์" แล้ว 14.0 ล้านคน โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่ "กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม" มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน ส่วนยอด "ผู้ขอทบทวนสิทธิ" ทั้งหมดหลังการปิดทบทวนสิทธิ สรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิรวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ ระบบจะทยอยโอนเงินให้ โดยในวันนี้ 12 พฤษภาคม 2563 จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

โดยกระทรวงการคลังคาดว่า ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99% โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ

กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง

ส่วนความคืบหน้าเรื่อง "มาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกร" ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไป