เร่ง 'เยียวยาเกษตรกร' เหตุโควิด-ภัยแล้ง หวั่น 'เอไอ' รัฐบาลไร้ศักยภาพ

เร่ง 'เยียวยาเกษตรกร' เหตุโควิด-ภัยแล้ง หวั่น 'เอไอ' รัฐบาลไร้ศักยภาพ
11 พฤษภาคม 2563
1,084

ส.ส.เพื่อไทย เร่ง "เยียวยาเกษตรกร" เหตุโควิด-ภัยแล้ง หวั่น "เอไอ" รัฐบาลไร้ศักยภาพ

นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวทางการเยียวเกษตรกรของรัฐบาลว่า เห็นด้วยกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของ โควิด19 ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนปี 2562 และปัจจุบันยังคงเป็นเกษตรกรอยู่ กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยา เหตุยังไม่ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรให้เป็นปีปัจจุบัน

รวมทั้งหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่สามารถเพาะปลูก เพราะเมื่อไม่มีการแจ้งปลูกก็ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรได้  ดังนั้น รัฐควรผ่อนปรนหรือมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกลุ่มนี้   ซึ่งมีประมาณ1 ล้าน 7 แสนครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน 

นายนิยม กล่าวด้วยว่า เกษตรกรกลุ่มนี้จะไปขอความช่วยเหลือเยียวยาจาก   มาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" ก็จะถูกปฏิเสธ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นเกษตรกร จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ขอให้รัฐบาลได้โปรดพิจารณาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ โดยเร่งด่วน จากพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน การเยียวยา ภาคเกษตร  รัฐไม่ควรใช้ระบบ เอไอ เช่นเดิม เกรงว่าจะมั่วเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นรัฐต้องพิจารณาให้ดี คือรัฐต้องลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อได้ข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมาย

“ประชาชนที่ทำอาชีพเกษตรกร ต้องได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รัฐต้องไม่มีเงื่อนไข ในการดูแลประชาชน ที่สำคัญคือข้อมูลต้องชัดเจน โดยอาศัยฐานข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. หรือ เกษตรอำเภอ เป็นข้อมูลหลัก  นอกจากนี้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง   แต่ได้ลงทะเบียนเกษตรกรต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ รัฐต้องไม่เลือกปฏิบัติในการเยียวยาประชาชน” นายนิยม กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง