วว.รับสมัคร 70 อัตรา สนองนโยบายรัฐแก้ว่างงาน สู้วิกฤติโควิด-19

วว.รับสมัคร 70 อัตรา สนองนโยบายรัฐแก้ว่างงาน สู้วิกฤติโควิด-19
8 พฤษภาคม 2563
481

วว.เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มอีก 70 อัตรา ภายใต้ “โครงการ อว. สร้างงาน” สร้างรายได้ 9,000/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน ช่วยเหลือผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด–19 เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง www.tistr.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว.กล่าวว่า วว. ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) ให้ดำเนินโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคราน่า 2019 (โควิด-19) หรือ “โครงการ อว. สร้างงาน” เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 เสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ

ผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของการจ้างงานในเฟสแรก ช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา วว. ได้รับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานในโครงสร้างพื้นฐาน วว. 7 แห่งทั่วประเทศไปแล้วจำนวน 70 อัตรา และจะเริ่มปฏิบัติงานจริงในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วนั้น


 158886063771

วว.จึงประกาศสรรหาและรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมอีกจำนวน 70 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ  โรงงานนำทางแปรรูปอาหารและวัตถุดิบ (Ingredients) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตเห็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยให้ผู้ที่ได้รับการจ้างงานดำเนินงานเกี่ยวข้องกับวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 9,000 บาทต่อราย ในระยะเวลาจ้างงาน 5 เดือน  ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ www.tistr.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563  สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2563   

158886066016

ทั้งนี้ วว. ถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อว. สร้างงาน โดยใช้ศักยภาพในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Shared Service) ครอบคลุมใน 7 จังหวัดทั่วภูมิภาค เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานแก่ผู้ประสบปัญหาว่างงานจากวิกฤตโควิด-19 ได้ นอกจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก วว. แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านจะได้เพิ่มการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในโรงงาน ได้ Up skill จากการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงด้านการบริหารจัดการโรงงาน รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ในโรงงาน

ทั้งนี้แต่ละพื้นที่จะมีนักวิจัย วว. ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เช่น เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร  วิศวกรรม และอื่นๆ  ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ วว. สามารถช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี

158886119331

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง