'สยามพิวรรธน์' ลุย 'อินโนเวทีฟเฮลธ์&เซฟตี้' ตั้งการ์ดรอเคาะเปิด!

8 พฤษภาคม 2563 | โดย สรัญญา จันทร์สว่าง
402

นับถอยหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะ 2 หากคงระดับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อใหม่ไม่เพิ่มขึ้น คาดว่าธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า น่าจะเคาะเปิดให้บริการได้วันที่ 17 พ.ค. ซึ่งผู้ประกอบการต่างเร่งเตรียมความพร้อมมาตรการปลอดภัย

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่  และพันธมิตรร่วมทุน “ไอคอนสยาม”  อภิมหาโครงการเมืองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการอีกครั้งตามคำสั่งของภาครัฐนั้น สยามพิวรรธน์ วางยุทธศาสตร์สุขอนามัยและมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดในทุกมิติอย่างเคร่งครัด สำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal Innovative Lifestyle  ในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว

เรียกว่า เข้มงวดแบบการ์ดไม่มีตก!! พร้อมส่งเสริมให้คนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อนำ ยิ้มสยามกลับคืนมาอีกครั้ง

โดยนำ นวัตกรรม” เข้ามาผสานในการดำเนินยุทธศาสตร์เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น สร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตร ร้านค้า  คู่ค้า พนักงาน และประชาชน ที่มาใช้บริการเต็มรูปแบบเพื่อให้กลับมาพบกันอย่างมั่นใจ โดยนวัตกรรม เช่น  หุ่นยนต์อัจฉริยะที่ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและวัดอุณหภูมิเข้ามาใช้ในการช่วยคัดกรอง การนำเทคโนโลยีทำความสะอาดอย่างล้ำลึกด้วยการใช้รังสี UV-C ฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่ทั้งภายในและนอกศูนย์การค้า 

สำหรับ ยุทธศาสตร์สุขอนามัยและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative Health & Safety) ของ สยามพิวรรธน์ ครอบคลุม 3 มิติหลัก ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์สุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ” มีการคัดกรองก่อนทำงานและติดตามเข้มงวดทุกวัน คัดกรองตรวจสุขภาพพนักงานโดยจัดทำการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางย้อนหลัง 14 วัน  ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ พนักงานต้องลงทะเบียนเข้า-ออก ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ คิวอาร์โค้ด หรือ แบบฟอร์มออนไลน์ รวมถึงจัดให้มีการ Self-Checked ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานระหว่างวัน

การรักษาอนามัยป้องกันตนเองเคร่งครัด สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าพนักงานทุกคนต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย และ Face Shield ขณะปฏิบัติหน้าที่ ผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าที่กำหนด พนักงานที่มีหน้าที่ทำความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของศูนย์การค้า” ก่อนศูนย์เปิดในทุกพื้นที่จัดให้มีการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกตั้งแต่การอบโอโซนและอบรังสีUV-C ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่าน Disinfecting Fogger Technology  ทุกพื้นที่  ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้าทุกชิ้น เช่น จุดเก้าอี้นั่งคอย ที่โดยสารในของShuttle Bus, Shuttle Boat ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ร้านผู้เช่า ระบบท่อน้ำทิ้ง และร้านค้า ล้างเครื่องส่งลมเย็นในพื้นที่ส่วนกลาง ฯลฯ

มีการคัดกรองและรักษาความสะอาดเข้มงวดทุกจุดติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร พร้อมนำนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะTrue5G Temi Thermal Scan AutoBot ช่วยวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการและแจ้งเตือนได้ทันทีผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น ไปยังผู้เกี่ยวข้องกรณีอุณหภูมิเกินเกณฑ์กำหนด ตั้งจุดบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จุดบริการเจลล้างมือกว่า 300 จุด ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออบโอโซนในพื้นที่ส่วนกลางและสำนักงานทุกคืน มีจุดบริการฆ่าเชื้อด้วยรังสีUV-C มีมาตรการรักษาความสะอาดสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้องแม่และเด็ก ห้องละมาด ทัวริสต์เลาจน์ และ อินฟินิตี้เลาจน์

ลดความแออัดและรักษาระยะห่าง โดย จำกัดจำนวนคน” เข้าศูนย์การค้าและร้านค้า ตามกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องน้ำ บันไดเลื่อน การจัดโต๊ะที่นั่งในร้านอาหารเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร  จัดทำฉากกั้นแยกส่วนในจุดที่ให้บริการลูกค้า ติดตั้งคิวไลน์กำหนดระยะห่างใช้บริการที่เคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์  จำกัดจำนวนคนใช้ลิฟต์ ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสในพื้นที่ทุก 30 นาที ร้านค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องลอง ห้องบริการ อุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังใช้ แยกขยะหน้ากากอนามัยจากขยะทั่วไป 

จัดมาตรการสำหรับพนักงานรับส่งสินค้า “ดีลิเวอรี แมน กำหนดทางเข้า-ออก จุดบริการ และจุดรอสินค้า โดย ดีลิเวอรี แมน ทุกคนต้องลงทะเบียนข้อมูลคัดกรองที่กำหนด สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ฆ่าเชื้อก่อนรับสินค้าทุกครั้ง โดยศูนย์จะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานการส่งอาหาร หรือสินค้าให้ด้วย

"ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้บริการ” ผสานเทคโนโลยีปรับพฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต “นิว นอร์มอล ผู้ใช้บริการต้องโหลดแอพพลิเคชั่นก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนการเข้า-ออก เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ รวมถึงใช้ “OneSiam” และ “ICONSIAM” แอพพลิเคชั่น เพื่อวางแผนชอปปิงได้สะดวกรวดเร็ว

การป้องกันตนเอง! ลดการสัมผัส ลูกค้าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตามกฏของศูนย์การค้า ได้แก่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ผ่านจุดคัดกรอง นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการใช้แคชเลส หรือ อี-เพย์เมนต์ ชำระค่าบริการต่างๆ  ลูกค้าผู้พิการและผู้สูงอายุกำหนดจุดจอดรถใกล้ทางเข้า-ออก และใช้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษ

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง