คุมเข้ม! เดินทางข้ามจังหวัดด้วย 'รถไฟ' ต้องกรอกใบต.8 เก็บประวัติ

คุมเข้ม! เดินทางข้ามจังหวัดด้วย 'รถไฟ' ต้องกรอกใบต.8 เก็บประวัติ
7 พฤษภาคม 2563
5,374

คุมเข้ม! เดินทางไกลข้ามจังหวัดด้วย "รถไฟ" ต้องกรอกใบต.8 เก็บประวัติผู้โดยสาร

ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในช่วงประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และใช้ "รถไฟ" โดยสารเดินทางต้องทราบ ล่าสุด กรมการขนส่งทางราง ออกมาตรการป้องกันโรคในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสำหรับรถไฟทางไกล เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่น และป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกับการตรวจคัดกรองในระบบขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง

การให้บริการโดยสารรถไฟทางไกลข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ สธ. กำหนด และจัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง (แบบ .8-คค/รฟท) จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดให้ผู้โดยสารทราบในเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารและเมื่อผู้โดยสารแสดงตนก่อนขึ้นขบวนรถ

158884941937

ผู้ใช้บริการ

สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟทางไกลข้ามจังหวัด ควรวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทาง พร้อมทั้งต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของสถานีต้นทางและปลายทางโดยเคร่งครัด

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ ขอรับแบบฟอร์ม จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟ
https://drive.google.com/open?id=1jiBXUZWKtyiVrXSU77uJqWsi1fDCAZvX

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง