พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : ก่ อ น ถึ ง วั น น้ำ ท่ ว ม โ ล ก

พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : ก่ อ น ถึ ง วั น น้ำ ท่ ว ม โ ล ก

บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

ก่ อ น ถึ ง วั น น้ำ ท่ ว ม โ ล ก

เรื่อง/ภาพ : พิบูลศักดิ์ ละครพล

[email protected]

-------------------------------------------------

โลกจักไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เป็นโลกใหม่จากใบเก่าที่เปล่าเปลี่ยว

เป็นโลกใหม่ที่รักใคร่กันกลมเกลียว

เป็นโลกใหม่ที่ข้องเกี่ยวช่วยเหลือกัน

เธอจักเป็นคนเก่าหรือคนใหม่

ใช้ชีวิตเหลวไหลหรือสร้างสรรค์

ถ่มถุยลมหายใจอยู่ไปวัน

หรือมุ่งมั่นสรรค์สร้างเส้นทางชัย

เพื่อวันพรุ่งรุ่งเช้าเบาภาระ

ตั้งสติทุกขณะไม่หวั่นไหว

เตรียมตัวให้พร้อมน้อมกายใจ

คิดปรับปรุงแก้ไขเหตุภัยพาล

ใช้ชีวิตอย่างไรดีมีชีวิต

เหตุวิกฤต กินทิ้งขว้าง ใช้ล้างผลาญ

กอบโกยทรัพยากรประกอบการ

พลังงาน เลี้ยงโลกเกลี้ยง ไม่เพียงพอ

โลกวันนี้ป่วยไข้ขั้นโคม่า ต้องรักษารีบเร่งถึงมือหมอ

ก่อนที่น้ำจะท่วมฟ้า “โนอาห์”รอ ทิ้งมนุษย์ลอยคอ รอความตาย

พิบูลศักดิ์ ละครพล

๐๖/๐๕/๒๕๖๓

--------------------------------------

158884191577

ชื่อภาพ : บ่อน้ำหน้าแล้ง 

สถานที่ : ทุ่งดาว แม่ใจ พะเยา 

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ 

ขนาด : A