ข่าวดี! 'กรมชลฯ' รับสมัคร 6 หมื่นคน เงินเดือน 8,000 บาท

 ข่าวดี! 'กรมชลฯ' รับสมัคร 6 หมื่นคน เงินเดือน 8,000 บาท
3 พฤษภาคม 2563
4,637

ข่าวดีคนว่างงาน! "กรมชลประทาน" เปิดรับสมัครแรงงาน 60,000 คน เงินเดือน 8,000 บาท ช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้งและโควิด-19

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า "กรมชลประทาน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ตามที่รัฐบาลอนุมัติงบ 4,497.59 ล้านบาท สำหรับการจ้างแรงงาน 88,838 คน โดยเปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้ "จ้างแรงงาน" แล้ว 28,623 คน คิดเป็น 32% ของแผน

ขณะนี้ "กรมชลประทาน" ยังสามารถจ้างแรงงานได้อีก 60,000 คน โดยปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถจ้างประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากเดิมที่ต้องเป็นเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานที่ว่าจ้าง โดยตำแหน่งแรงงานชลประทานที่เปิดรับสมัคร มีหน้าที่ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น โดยได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3-7 เดือน รวมรายได้ตลอดการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-56,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระยะเวลา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวถึงความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างแรงงานเกษตรกรประมาณ 280 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานเกษตรกรไม่น้อยกว่า 7,000 ราย ปัจจุบันทั้ง 5 จังหวัด จ้างแรงงานไปแล้วกว่า 4,300 ราย คิดเป็นร้อยละ 58 ของจำนวนแรงงานเกษตรกรที่จ้าง จังหวัดที่มีการจ้างแรงงานเกษตรกรมากที่สุดขณะนี้ คือ ร้อยเอ็ดและมหาสารคาม ซึ่งจ้างแรงงานเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 95 ส่วนชัยภูมิ ขอนแก่น และกาฬสินธุ์จ้างไปแล้วกว่าร้อยละ 50

สำหรับงานตามโครงการ ได้แก่ ปฏิบัติงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับน้ำ เนื่องจากกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งกรมชลประทานห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและ COVID-19 จึงมีมาตรการช่วยเหลือให้มีรายได้ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สมัครทำงานจะได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3-7 เดือน รายได้ตลอดระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-56,000 บาท/คน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและระยะเวลา 

นายนิรันดร์ ครูมนตรี ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า มารับจ้างแรงงานชลประทาน เนื่องจากโรงงานที่กรุงเทพฯ เลิกจ้างพนักงาน จึงกลับมาทำการเกษตรอยู่ที่บ้านเกิด หลังจากผ่านการกักตัวครบ 14 วันแล้ว จึงมาสมัครทำงานกับโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ทำให้มีรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายจุนเจือครอบครัวในช่วงที่ตกงาน ส่วนนายวัฒนา ปิตฝ่าย  ชาวจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จะตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนทำงานทุกวัน สวมหน้ากากอนามัย พร้อมจัดเจลล้างมือไว้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังกำชับให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงควบคุมให้เว้นระยะห่างในระหว่างปฏิบัติงานอีกด้วย ทำให้เกิดความสบายใจในมาตรการป้องกันสุขอนามัย 

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเปิดรับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากเกษตรกรหรือประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้านหรือติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วนกรมชลประทาน หมายเลข 1460

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง