สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี ทรงห่วงใยประชาชน ทุกข์ยากเดือดร้อนจากโควิด-19

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี ทรงห่วงใยประชาชน ทุกข์ยากเดือดร้อนจากโควิด-19
1 พฤษภาคม 2563
14,060

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จฯ พระราชินี ทรงห่วงใยประชาชน ทุกข์ยากเดือดร้อนจากโควิด-19

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ฯ ได้เผยแพร่ภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
             
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

158830747081

พลเอก จักรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กราบบังคมทูล
รายงานเรื่องการเย็บถุงผ้าพระราชทาน สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร

...

158830751621

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

158830756289

158830757448

...

158830765212

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มีพระราชปฏิสันถารกับผู้รับผิดชอบโครงการเย็บหน้ากากผ้า
เพื่อวางแผนงานการผลิต สำหรับพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

158830769070

158830773120

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตร 
การเย็บถุงพระราชทาน โดยกำลังพลกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และครอบครัว

158830778520

ทอดพระเนตรการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร Cloning โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

158830782791

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการทำ Silk Screen ลงบนผ้า 
เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน

158830786545

ทอดพระเนตรการพิมพ์ตัวอักษรลงบนถุงผ้า โดยใช้วิธี Silk Screen

158830790958

ทอดพระเนตรการเย็บถุงผ้าพระราชทาน

ที่มา - https://www.royaloffice.th 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง