เจาะสินทรัพย์เตรียมขาย 'การบินไทย' ก่อนลดขนาด : STOCK GOSSIP | 28 เม.ย. 63

เจาะสินทรัพย์เตรียมขาย 'การบินไทย' ก่อนลดขนาด : STOCK GOSSIP | 28 เม.ย. 63