เมืองไทยประกันชีวิต ผนึก22รพ.คู่สัญญา ขยายบริการดูแล ‘ผู้ป่วยเรื้อรัง’ลดเสี่ยงติดโควิด-19

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึก22รพ.คู่สัญญา ขยายบริการดูแล ‘ผู้ป่วยเรื้อรัง’ลดเสี่ยงติดโควิด-19
23 เมษายน 2563
597

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา เพิ่มอีก 14 แห่ง รวมเป็น 22 แห่ง อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงการเพร่ระบาดโควิด-19

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้จับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ให้บริการพบแพทย์และได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับผู้เอาประกันภัยมีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

 ทั้งนี้ เมืองไทยประกันชีวิต ยังคงเดินหน้าในการขยายบริการดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพญาไท 3  โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี  โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์   โรงพยาบาลเจ้าพระยา  โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  โรงพยาบาลเวชธานี  โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาลมหาชัย 1 ทำให้ปัจจุบันมีโรงพยาบาลคู่สัญญาเข้าร่วมให้บริการ Telemedicine กับเมืองไทยประกันชีวิตแล้วถึง 22 แห่ง

 โดยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 22 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

- โรงพยาบาลสมิติเวช  Samitivej Virtual Hospital  ผ่าน Application MTL Click
- โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 02-310-3000
- โรงพยาบาลเทพธารินทร์  ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
- โรงพยาบาลนครธน  ผ่านแอปพลิเคชัน Line : nthtele
- โรงพยาบาลพระรามเก้า ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital  
- โรงพยาบาลมหาชัย 2  ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @mahachai2hospital
- โรงพยาบาลนวมินทร์ 9   โทร. 083-948-9042
- โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่  โทร. 1719หรือ 074-272-800
- โรงพยาบาลพญาไท 3   โทร. 1772
- โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์   โทร 091-726-7704 หรือ 082-204-2214 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line  Official : @mmo9357g
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9  ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609
- โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์  โทร 02-5233359-71 ต่อ 1102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : crs.opd
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
- โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
- โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี   ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @schtele
- โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี   ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
- โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
- โรงพยาบาลเจ้าพระยา โทร 02-022-7662หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chaophya
- โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  โทร 077-956-789 ต่อ 1051, 1061 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @gwc6368r
- โรงพยาบาลเวชธานี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
- โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bnhhospital
- โรงพยาบาลมหาชัย 1  ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

 ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด และเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ระยะเวลาให้บริการโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

 สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง