ศาลยุติธรรม เปิดรับเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรมในคดีผ่านระบบ QR Code

ศาลยุติธรรม เปิดรับเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรมในคดีผ่านระบบ QR Code
22 เมษายน 2563
1,497

ศาลยุติธรรม เปิดรับเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรมในคดีผ่านระบบ QR Code

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาที่กำหนดให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการปฏิบัติงานของศาล การให้บริการแก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รวมทั้งการรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรมในคดีของศาลยุติธรรม ผ่านระบบ QR Code ขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น

สำหรับที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการสามารถสแกน QR Code นี้ หรือเข้าไปที่ https://bit.ly/3eabaxj ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดของคดี และประเด็นขอร้องเรียนและขอความเป็นธรรมผ่าน Google Form โดยผู้ร้องไม่ต้องกังวลว่า ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลจะถูกเปิดเผย เนื่องจากผู้ร้องสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่ และภายหลังจากสำนักงานยุติธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียน และแจ้งผลผ่านช่องทางตามที่ผู้ร้องได้แจ้งความประสงค์ไว้ให้ทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง