97 คนไทยตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับถึงไทยบ่ายวันนี้

97 คนไทยตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับถึงไทยบ่ายวันนี้
21 เมษายน 2563
738

สถานเอกอัครราชทูตฯ เผย 97 คนไทยตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับถึงไทยบ่ายวันนี้

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 คนไทย 97 คนที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH 847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ และสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG643 จากท่าอากาศยานนาริตะ เดินทางถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. และ 16.30 น. ตามลำดับ

เที่ยวบินทั้งสองเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นผู้ประสานงานขอความร่วมมือจากสายการบินและขออนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้โดยสารตามที่ได้รับการจัดสรรตามศักยภาพของการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลก 200 คนต่อวันของรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ ผู้โดยสารคนไทยที่ขึ้นเที่ยวบินข้างต้นทั้ง 97 คน เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วน กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัว 14 วัน ด้วยแล้ว

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของคนไทยในญี่ปุ่นอีกเป็นจำนวนมากที่ยังตกค้างอยู่ในญี่ปุ่น และกำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนได้กลับบ้านเกิดได้โดยเร็วที่สุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: