WTO คาดโควิด-19 กระทบอุตฯอิเล็กทรอนิกส์-ยานยนต์

WTO คาดโควิด-19 กระทบอุตฯอิเล็กทรอนิกส์-ยานยนต์
21 เมษายน 2563
790

องค์การการค้าโลก (WTO) คาด โควิด-19 กระทบซัพพลายเชนอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ - ยานยนต์ เผยกรณีเลวร้ายสุดปริมาณการค้าโลกหดตัวกว่า 32%

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า องค์การการค้าโลก (WTO) ได้วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจต่างๆ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีการปิดโรงงานชั่วคราว ส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก ซึ่งกระทบต่อหลายอุตสาหกรรม เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์

สำหรับภาคการค้าบริการ การใช้บริการคมนาคมขนส่ง ท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและบริการต่างๆ ลดลง หรือต้องปิดตัวในบางธุรกิจ เนื่องจากประเทศต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส ทั้งนี้ ยังมีสาขาบริการที่ได้ประโยชน์จากวิกฤต เช่น การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมการใช้มากขึ้น

"ผู้ประกอบการควรใช้ช่วงเวลานี้ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังภายหลังวิกฤต โดยต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ประเมินความเสี่ยงและทางเลือกใหม่ๆ รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาพันธมิตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะมีผลต่อพฤติกรรมของตลาดและผู้บริโภคในอนาคต เช่น ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”

นอกจากนี้ WTO ยังได้คาดว่าปริมาณการค้าโลก ในปี 2563 จะลดลงจากปี 2562 และจะกลับมาฟื้นตัวในปี 2564 โดยได้ตั้งสมมติฐานที่อาจเป็นไปได้ 2 กรณี คือ กรณีแรก ปริมาณการค้าโลกจะลดลง 13% และจะฟื้นตัว 21% และกรณีที่ 2 ปริมาณการค้าโลกจะลดลง 32% หรือมากกว่า และจะกลับมาฟื้นตัว 24%

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดังกล่าวอาจยังไม่แน่นอน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาวะตึงเครียดของตลาดสินเชื่อที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง