K หยุดส่งเงินสมทบโครงการEJIP ชั่วคราว เพื่อรักษาสภาพคล่อง

K หยุดส่งเงินสมทบโครงการEJIP ชั่วคราว เพื่อรักษาสภาพคล่อง
20 เมษายน 2563
507

บอร์ด"คิงส์เมน" ระงับส่งเงินสมทบโครงการ EJIP ชั่วคราว รักษาสภาพคล่อง ตั้งแต่งวดสิ้นเดือนเม.ย. 63 นี้เป็นต้นไป โดยจะนําส่งเงินสมทบอีกครั้งเมื่อสถาณการณ์การเงินกลับสู่สภาพปกติ

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)หรือ K แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่าที่ ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการระงับการนําส่งเงินสมทบโครงการ EJIP เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของบริษัท ในสถาณการณ์ปัจจุบันนี้

คณะกรรมการจึงมีมติระงับการนําส่งเงินสมทบโครงการชั่วคราว โดยเริ่มระงับตั้งแต่ งวดเงินเดือน สิ้นเดือนเมษายน 2563 นี้เป็นต้นไป โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นใด และบริษัทจะนําส่งเงินสมทบอีกครั้งเมื่อสถาณการณ์การเงินกลับสู่สภาพปกติ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:
K

ข่าวที่เกี่ยวข้อง