'ทัพเรือ' หั่นงบ 4 พันล้าน หนุนรัฐบาลสู้ 'โควิด-19'

'ทัพเรือ' หั่นงบ 4 พันล้าน หนุนรัฐบาลสู้ 'โควิด-19'
18 เมษายน 2563
3,994

"กองทัพเรือ" หั่นงบปี 63 กว่า 33 % รวม 4,100 ล้านบาท หนุนรัฐบาลสู้ "โควิด-19" พร้อมชะลอโครงการ "เรือดำน้ำ" ลำที่ 2-3 และพักโครงการจัดหายุทโธปกรณ์อีกหลายรายการ

วันนี้ (18 เม..) พล... ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีรัฐบาลให้ส่วนราชการปรับลดงบประมาณ เพื่อนำไปจัดทำร่าง ...โอนงบประมาณรายจ่าย .. ...ไปเป็นงบกลาง เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 รวมทั้ง กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็นอื่นของรัฐบาล ว่า

ความพยายามในการบริหารจัดการงบประมาณของกองทัพเรือ ตามที่รัฐบาลสั่งการ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรง ทร.และคณะทำงานทุกฝ่ายในกองทัพเรือเร่งหาข้อยุติในการร่วมสนับสนุน นโยบายของทางรัฐบาล โดยยึดหลักการตามความจำเป็นของประเทศชาติ ต่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19  เป็นประการแรก

ภายหลังการหารือร่วมของทุกฝ่ายโดยมี เสนาธิการทหารเรือ พล..  สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิกาาทการเรือ เป็นประธาน จึงได้ข้อสรุปที่นำเรียนขอความเห็นชอบจากผู้บัญชาการทหารเรือแล้วตกลงใจว่า กองทัพเรือจะขอเสนอปรับลดงบประมาณลงกว่า 33%  คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,100 กว่า ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่มากกว่าที่รัฐบาลตั้งไว้ 

โดยจะชะลอการดำเนินการโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และ 3 ที่แม้จะเป็นการใช้งบประมาณในส่วนของกองทัพเรือเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกระทรวง ทบวงกรมอื่นแต่ประการใด แต่ก็มักจะตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นเป้าต่อการปลุกกระแสต่อต้านไปทุกครั้ง จากความพยายามในอดีตในเชิงจิตวิทยาที่ได้ผล เพื่ออาจการไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีกำลังทางเรือที่เท่าเทียมหรือทันยุคสมัย พอที่จะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ  ปิโตรเลียม และพลังงานธรรมชาติในเขตแดนทางทะเลที่ทับซ้อนกับประเทศอื่น 

จะชะลอการดำเนินการโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และ 3 ที่แม้จะเป็นการใช้งบประมาณในส่วนของกองทัพเรือเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณของกระทรวง ทบวงกรมอื่นแต่ประการใด แต่ก็มักจะตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นเป้าต่อการปลุกกระแสต่อต้านไปทุกครั้ง

ในการนี้จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าว จำเป็นต้องชะลอออกไปในปีงบประมาณ 64 รวมถึงการชะลอโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำฯ และ โครงการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำฯ ที่ต้องปรับลดวงเงินปีแรกลง  ทำให้การเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับเรือดำน้ำลำแรกต้องล่าช้าออกไปด้วย

นอกจากนี้ยังรวมยังไปถึงการชะลอโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ที่สำคัญ อาทิ โครงการซ่อมปรับปรุง เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ, โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล Network Centric , โครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์  , โครงการจัดหาระบบอาวุธปืนรองฯ ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารพัก 64 ครอบครัวฯ ซึ่งแม้จะมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล แต่โดยทุกโครงการก็จะต้องชะลอการดำเนินการไปตามความจำเป็น  หรือจะต้องปรับลดวงเงินปีแรกลงไปก่อน

สำหรับการที่กองทัพเรือได้เสนอขอปรับลด งป.ลงกว่า 33 % ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินกว่า 4,100 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาล ในการนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด -19 ในครั้งนี้ เป็นไปโดยความมุ่งมั่นของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงที่จะนำพากองทัพเรือไปสู่ความเป็นหน่วยงานที่ประชาชนเชื่อมั่น เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการคิด และทำให้ประสบความสำเร็จในงานตามภารกิจ และที่สั่งการในทุกเรื่องอย่างแท้จริง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: