มท.2 ลงพื้นที่แปดริ้ว นาข้าวยืนต้นตาย รุดแก้ภัยแล้งหนัก

มท.2 ลงพื้นที่แปดริ้ว นาข้าวยืนต้นตาย รุดแก้ภัยแล้งหนัก
17 เมษายน 2563
459

"นิพนธ์" ช่วยภัยแล้งแปดริ้ว พบนาข้าวยืนต้นตาย ประสานกรมชลฯ ทำโครงการป้องกันน้ำเค็มรุก-น้ำแล้ง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (17 เม.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)​ และคณะลงพื้นที่แปลงนาข้าว ของเกษตรกร ที่หมู่ 2 บ้านทางเกวียน ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ซึ่งนาข้าวได้รับความเสียหาย และได้รับเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ไปแล้ว หลังจากที่จังหวัดได้ประกาศเขตภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)​เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

158710702329

คลิปข่าว

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณด้ายซ้ายของแม่น้ำบางปะกง เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่ทำให้เกิดสภาพดินเค็ม ไม่สามารถเพาะปลูกได้ ซึ่งต้องอาศัยน้ำจืดจากแม่น้ำบางปะกงในการทำการเกษตร แต่สถานการณ์ปริมาณฝนเมื่อปลายปี 2562 มีปริมาณน้อยกว่าปี 2561 ประกอบกับน้ำจืดของแม่น้ำบางปะกงมีแค่ 3 เดือน (ส.ค.- ต.ค.) ​ทำให้ไม่มีน้ำจืดไว้ใช้ทำนาข้าว ส่งผลต่อนาข้าวส่วนใหญ่ยืนต้นตาย

158710703716

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดฉะเชิงเทราได้บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งจิตอาสาต้านภัยแล้ง ได้ดำเนินเพื่อแก้ไขปัญหาแล้งในพื้นที่ประกอบด้วย การแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค การขุดลอกคลองไส้ไก่เข้าแปลงนาเกษตรกร การขุดหลุมขนมครกในคลอง เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่

คลิปข่าว

มท.2 กล่าวว่า ในส่วนของการเสนอโครงการเพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาว ตามที่เกษตรกรและองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องการนั้น ตนจะรับไปดำเนินการเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างกรมชลประทานเพื่อเร่งให้มีการออกมาสำรวจความเป็นไปได้และเร่งรัดให้ดำเนินการทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่เกษตรกร

158710705324

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง