สั่งลุยเชิงรุกเกือบ 300 ชุมชน กทม. ตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด

สั่งลุยเชิงรุกเกือบ 300 ชุมชน กทม. ตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด
17 เมษายน 2563
319

แบ่งทีมลงพื้นที่ออกเป็น 7 ทีม ลุยเชิงรุกเกือบ 300 ชุมชน กทม. ตั้งศูนย์ชุมชนสู้ภัยโควิด


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เผยห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงแต่งตั้งคณะทำงาน “คปค. ชุมชน” เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด 

โดยแบ่งทีมลงพื้นที่ออกเป็น 7 ทีมๆ ละ 4 ชุมชนต่อวัน เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป และมีเป้าหมายจะลงพื้นที่จนครบ 286 ชุมชนภายใน 10 วัน 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: