‘เราไม่ทิ้งกัน’ เคลียร์ 4 ปมคาใจ! ก่อนปิดลงทะเบียน 22 เม.ย.นี้

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เคลียร์ 4 ปมคาใจ! ก่อนปิดลงทะเบียน 22 เม.ย.นี้

รวมคำถามคาใจ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ที่ต้องเคลียร์ก่อนปิดลงทะเบียน 22 เม.ย.63 ตั้งแต่ โอนเงินกี่รอบกันแน่ เช็คข้อมูลทบทวนสิทธิ์ชัวร์หรือเปล่า และตกลงจ่ายเงินกี่เดือน

เพจสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ให้รายละเอียด 4 คำถาม-คำตอบ คาใจ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท COVID-19 หรือ โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ให้กับผู้ที่ยังมีความสงสัย หลังจากประกาศปิดรับลงทะเบียนในเที่ยงคืนของวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยระบบจะทำการเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป 
สำหรับ 4 คำถาม-คำตอบ เราไม่ทิ้งกัน ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นำมาคลายความสงสัยประชาชนมีดังนี้ 
158705935015
  • กระบวนการตรวจสอบผู้ที่ได้รับเงิน 5,000 บาทว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ได้ลงข้อมูลเท็จ มั่นใจได้แค่ไหนว่าไม่มั่ว
กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้กรอกไว้ในขั้นตอนของการลงทะเบียนประกอบด้วย
     
นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอาจขอให้ตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนและความเดือนร้อนของผู้ลงทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดสรรเงินเยียวยาให้กับผู้ที่สมควรจะได้รับอย่างแท้จริง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ ซึ่งต้องการช่วยเหลือเยียวยาให้กับแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ
  
158705942124
     
  • จริงหรือไม่ ที่จะโอนเงินรอบสามวันที่ 15 -17 เมษายน 2563
   
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์แล้วจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2563  และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2563 รวม 2.4 ล้านราย คิดเป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนรอบที่ 3 ในช่วงวันที่ 15-17 เมษายน 2563 ประมาณ 0.8 ล้านราย คิดเป็นมูลค่า 4 พันล้านบาท
 
     
  • เกษตรกรที่มีฐานข้อมูลอยู่และมีสมุดเล่มเขียวต้องยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน ด้วยหรือไม่ เนื่องจากระบบแจ้งว่า ไม่ผ่านเกณฑ์
    
หากระบบตรวจสอบพบว่าเป็นเกษตรกรตามฐานข้อมูลและเป็นบุคคลที่ทำเกษตรกรจริงก็จะไม่มีสิทธิ์ในการรับการช่วยเหลือผ่านมาตรการเยียวยาครั้งนี้ ซึ่งภาครัฐจะมีโครงการ/มาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการออกมาตรการชุดใหม่เพื่อดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะ
    
อย่างไรก็ดี หากประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์
  
158705951746
    
  • รัฐบาลจะจ่ายเงินตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน กี่เดือนกันแน่
    
ผู้ผ่านสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 (3 เดือน) จะได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน