เปิดพอร์ต 'หุ้นกู้' อยู่ในมือใคร !?

เปิดพอร์ต 'หุ้นกู้' อยู่ในมือใคร !?
16 เมษายน 2563
3,606

"ธนาคารแห่งประเทศไทย" เปิดเผยข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือ "หุ้นกู้" ของกลุ่มผู้ลงทุนแต่ละประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ถือโดยประชาชนทั่วไป ทั้งในรูปของการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อม 

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือ "หุ้นกู้" ของกลุ่มผู้ลงทุนแต่ละประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ถือโดยประชาชนทั่วไป ทั้งในรูปของการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อม 

จากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า หุ้นกู้ทั้งหมดในประเทศไทยมีมูลค่าคงค้างรวมประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ เป็นการถือโดยประชาชนทั่วไปผ่านการลงทุนทางตรงราว 30.2% หรือประมาณ 1.08 ล้านล้านบาท และลงทุนทางอ้อม ผ่านในรูปกองทุนรวม สหกรณ์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ ประกันสังคม รวมกันราว 40.5% คิดเป็นมูลค่าราว 1.46 ล้านล้านบาท

นั่นหมายความว่า ยอดถือหุ้นกู้ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนราว 70.7% หรือประมาณ 2.54 ล้านล้านบาท

รองลงมา คือ ธุรกิจประกันชีวิต ที่ถือหุ้นกู้รวมกันในสัดส่วน 15.7% หรือราวๆ 5.6 แสนล้านบาท  ขณะที่ สถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ ถือหุ้นกู้รวมกันราว 7.6% หรือประมาณ 2.7 แสนล้านบาท 

ส่วนที่เหลือเป็นการถือโดย บริษัทและนิติบุคคล สัดส่วน 4% หรือประมาณ 1.4 แสนล้านบาท สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ปัจจุบันถือหุ้นกู้ในสัดส่วนที่น้อยมากเพียง 0.2% ของมูลค่าคงค้างทั้งหมด หรือคิดเป็นเม็ดเงินประมาณ 7.2 พันล้านบาท เท่านั้น

158703464158

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง