บอร์ด TVO ไฟเขียวปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท กำหนดจ่าย 8 พ.ค.นี้

 บอร์ด TVO ไฟเขียวปันผลระหว่างกาล 0.75 บาท กำหนดจ่าย 8 พ.ค.นี้
10 เมษายน 2563
1,413

บอร์ดTVO จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.75 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 8 พ.ค.นี้ พร้อมเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นเลี่ยงผลกระทบ โควิด-19

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รัฐบาลออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งประกาศห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (XM) ไว้ตามเดิมในวันที่ 16 มีนาคม 2563


สำหรับการเลื่อนวันประชุมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากความไม่แน่นอนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่เคยเสนอไว้จากผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 การจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เมื่อรวมกับปันผลระหว่างกาลที่มีการประกาศจ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จะเป็นเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: