นายกฯ ตั้ง 'ปลัดคมนาคม' คุมงานคมนาคม-ขนส่งทั่วราชอาณาจักร

นายกฯ ตั้ง 'ปลัดคมนาคม' คุมงานคมนาคม-ขนส่งทั่วราชอาณาจักร
8 เมษายน 2563
763

นายกฯ ตั้ง "ปลัดคมนาคม" เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน คุมงานคมนาคม-ขนส่งทั่วราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม โดยตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฎิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

โดยเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถยุติลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรค 3 และ 4 และมาตรา 15 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

158634181398

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง