จีนรับรองโรงงานไก่ไทยอีก8แห่ง

จีนรับรองโรงงานไก่ไทยอีก8แห่ง
7 เมษายน 2563
1,721

จีนประกาศรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยเพิ่มอีก 8 แห่ง หวังส่งออกปีนี้ แตะ 12,000 ล้าน ขณะ หวั่นโควิด คู่ค้าตั้งกฎเข้มขึ้น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่ได้เดินทางไปหารือกับ นาย ZHANG Jiwen ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ในวันที่ 23 พ.ย.  2562 เพื่อเป็นการติดตามผลการพิจารณาของหน่วยงาน GACC ที่ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีก ของไทยในระหว่างวันที่ 7-14 ก.ย.  2562 นั้น

ขณะนี้ทางการจีนได้ประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนโรงเชือดสัตว์ปีกใหม่เพิ่มเติมอีก  7 แห่ง และรับรองขอบข่ายชิ้นส่วนไก่แช่แข็งเพิ่มเติม 1 แห่ง จากเดิมที่ทางการจีนได้รับรองโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยจำนวน 15 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีโรงเชือดสัตว์ปีกของไทยที่สามารถส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แล้ว 22 แห่ง คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไป จีนในปี 2563 ได้มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท158625734769

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดส่งออกสินค้าเนื้อไก่ที่สำคัญของไทย คือ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป หรืออียู และ จีน ซึ่งไทยต้องเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปีกให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นคงและความต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ในอนาคตตลาดส่งออกเนื้อสัตว์ปีกบางแห่ง อาจมีปัญหาในด้านการกีดกันทางการค้าและเศรษฐกิจภายในของกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้

สำหรับการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2562 ปริมาณ 65,420 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,644 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกเพียง 18,483 ตัน มูลค่า 1,769 ล้านบาท และคาดว่าการรับรองโรงเชือดสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นนี้ จะส่งผลให้ในปี 2563 ไทยจะสามารถส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มูลค่ามากกว่า 12,000 ล้านบาท โดยโรงเชือดสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติมนี้สามารถผลิตและส่งออกได้ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.63 เป็นต้นไป

               

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง