กรมวิชาการเกษตรเตือนซื้อปุ๋ย-สารเคมีให้ดูทะเบียน

กรมวิชาการเกษตรเตือนซื้อปุ๋ย-สารเคมีให้ดูทะเบียน
7 เมษายน 2563
247

เกษตร เปิดไทม์ไลน์ขบวนการค้าปุ๋ย โฟกัสรถเร่ตระเวนขายตามหมู่บ้าน ลด แลก แจก แถม แนะตรวจสอบทะเบียนก่อนซื้อ

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้รับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการหลอกขายปุ๋ยและสารเคมีปลอมมากขึ้น เนื่องจากช่วงเวลาใกล้เข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูก   เกษตรกรต้องการใช้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้มีผู้ฉวยโอกาสผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตปลอมและไม่ได้มาตรฐานมาหลอกขายเกษตรกร  

โดยที่ผ่านมาพบว่าแหล่งที่เกษตรกรจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าวส่วนใหญ่จะมาจากรถเร่ซึ่งตระเวนขายไปตามหมู่บ้าน  โดยมีการติดต่อและขายให้เกษตรกรโดยตรงใช้กลยุทธ์ลดราคา  ให้ของแจกของแถม เช่น โทรทัศน์  พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด และโทรศัพท์มือถือ เพื่อดึงดูดใจหากซื้อในปริมาณตามที่กำหนดไว้   ขณะเดียวกันยังมีการขายผ่านตัวแทนในหมู่บ้าน  หากมีเกษตรกรสนใจสินค้าจะจดรายชื่อไว้โดยเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าจำนวนหนึ่งแล้วค่อยนัดส่งสินค้าภายหลัง

ดังนั้นกรมวิชาการเกษตร จึงสั่งการให้สารวัตรเกษตรเครือข่ายในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร  เฝ้าระวังและตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มักพบเกิดปัญหาดังกล่าว  

 อย่างไรก็ตาม  แม้ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้จะได้รับการแจ้งเบาะแสรถเร่ขายปัจจัยการผลิตปลอมน้อยลง  เนื่องจากได้มีการประสานงานทำงานกันเป็นทีมระหว่างสารวัตรเกษตรอาสา  ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน  ได้แก่ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งปัจจุบันมีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านทุกจังหวัดจำนวนเกือบ 7,000 คน  กับสารวัตรเกษตรเครือข่ายในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตร   โดยร่วมกันสอดส่องและดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้นกับผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยนำรถเข้าไปเร่ขายปัจจัยการผลิตปลอมตามหมู่บ้าน  

ซึ่งขบวนดังกล่าวยังมีอยู่ ดังนั้นจึงขอเตือนเกษตรกรอย่าได้หลงเชื่อและขอให้ใช้ความรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อปัจจัยการผลิตทุกชนิดดังกล่าว

 ทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการซื้อสารเคมีทางการเกษตร ต้องตรวจสอบสินค้าที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร   อ่านฉลาก ดูชื่อสามัญ ตรวจดูวันที่ผลิตต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี  สภาพภาชนะบรรจุไม่เก่า ไม่เสื่อม  ภาชนะบรรจุไม่รั่วไหล  ไม่แบ่งขายหรือถ่ายลงภาชนะอื่น    ไม่ซื้อสินค้าที่อ้างว่าเป็นสูตรพิเศษ หรือราคาถูก   ส่วนการเลือกซื้อปุ๋ย  ภาชนะหรือกระสอบปุ๋ยต้องใหม่ ไม่มีรอยฉีกขาดหรือเย็บใหม่  และควรซื้อจากผู้ขายที่มีใบอนุญาตขายปุ๋ยเท่านั้น ไม่ควรซื้อปุ๋ยจากพ่อค้าเร่ 

 โดยขอเอกสารกำกับปุ๋ยและใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายทุกครั้ง  ฉลากปุ๋ยต้องจัดเจน และมีรายละเอียดของปุ๋ยแต่ละประเภทถูกต้องครบถ้วน   อย่างไรก็ตาม เพื่อความมั่นใจควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ได้รับเครื่องหมาย Q shop 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง